Sprite icons
Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

VOC givare


Sensorer för luftkvalitet finns i olika kapslingar. Dessa TVOC-sensorer mäter temperatur, relativ fuktighet och TVOC-koncentration. VOC eller flyktiga organiska föreningar avdunstar från ämnen som rengöringsprodukter, lim, färger, nya mattor, kopiatorer och skrivare till byggmaterial och möbel. VOC avges också av människor och djur i deras andetag, svett och direkt från huden. VOC:er är kända för att orsaka irritation i ögon, näsa och hals, huvudvärk, dåsighet, yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter och trötthet. Därför är det viktigt att övervaka VOC-nivåerna och ta ut den förorenade luften från området. TVOC är summan av de olika VOC: erna och är en bra indikator på inomhusluftkvalitet eller IAQ (Indoor Air Quality).

Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.