Sprite icons

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sentera jest przetłumaczona w kilku językach. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości co do jej treści, należy kierować się wersją w języku angielskim, a tłumaczenia w innych językach używać tylko do porównania.

Państwa prywatność jest priorytetem dla spółki Sentera i jej filii, składających się na Sentera Group (Sentera oraz Sentera Group jako grupa spółek razem postrzegane jako “Sentera”).Sentera zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników, którzy odwiedzają jej strony internetowe oraz do zabezpieczenia przetwarzanych danych. Każde przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane zgodnie z Dyrektywą (EU) 2016/679 o ochronie osób fizycznych oraz ich danych osobowych jak również o swobodnym przepływie tych danych, zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych). Polityka prywatności ( nazywana dalej“Polityką”) dotyczy danych osobowych, przetwarzanych przez Sentera w celu następujących procedur i praktyk:

 • Zarządzanie bazą danych klientów;
 • Gromadzenie danych osobowych potencjalnych klientów dla celów marketingowych;
 • Zarządzanie bazą danych dostawców i partnerów biznesowych;
 • Zarządzanie sklepem internetowym Sentera oraz stronami internetowymi Sentera (wszystkie strony internetowe Sentera razem nazywane “Strona internetowa”);
 • Wykonanie innych usług online (odpłatne bądź próbne wersje darmowe).

Sentera gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z istniejcym ustawodawstwem oraz ustaleniami tej Polityki.

Rodzaje danych osobowych i cele ich przetwarzania według procedur, obowiązujcych w Sentera

Zarządzanie bazą danych klientów, Sklepem internetowym i Stroną internetową.

Sentera gromadzi i przetwarza dane osobowe osób do kontaktu ze swoimi Klientami, Użytkownikami Strony internetowej i Sklepu internetowego. Dane osobowe są zbierane w zakresie koniecznego minimum, na ile to jest możliwe bezpośrednio od osoby do kontaktu – Klienta/Użytkownika w związku z bezpośrednim zamówieniem produktów lub usług Sentery, poprzez użytkowanie Strony internetowej lub bezpośrednio po kontakcie z Klientem/Użytkownikiem i jego rejestracją na stronie Sklepu internetowego.

Dane osobowe gromadzenie i przetwarzane przez Sentera mogą zawierać:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, pocza elektroniczna-email, numer telefonu);
 • Inne powiązane informację, wprowadzone przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie internetowym, przy zamówieniu poduktów, subskrypcję na nasz newsletter lub inną informację, wprowadzoną na stronę;
 • Informacje, które zbieramy o Państwie podczas używania przez Państwa naszego Sklepu internetowego (takie jak adres IP, dane logowania na stronę).
 • Dane osobowe są używane w następujących celach:
 • Promowanie produktów i usług Sentery (w tym dostarczenie produktów lub usług do Klienta), a także do zarządzania bazą danych Klientów i poszerzania i rozwoju tej bazy;
 • Działalności marketingowe (w tym targetowany marketing mailowy i personalizacja Strony internetowej);
 • Usługi związane z rozwojem i polepszeniem serwisu internetowego dla Klienta/Użytkownika, (takie jak optymizacja i personalizacja Strony internetowej).

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest porozumienie/umowa między spółką Sentera i Klientem/Użytkownikiem, bądź interes prawny spółki Sentera, związany z jej działalnością, składającą się z zarządzania zamówieniami i bazą danych Klientów, różnych zadań biznesowych, marketingowych bądź związanych z komunikacją.

Wykonanie usług online

Dla wykonania usług online, Sentera gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy mogą być pracownikami lub współpracownikami Klienta lub inne osoby, dla których Klient stworzył konto Użytkownika lub udostępnił im w inny sposób dostęp do usługi online, zgodnie z zasadami korzystania z odpowiedniego serwisu online. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio przez administratora danych na stronie w momencie stworzenia konta Użytkownika i/lub w momencie korzystania przez Użytkownika z odpowiedniego serwisu online.

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane przez Sentera mogą zawierać:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu);
 • Informacje, automatycznie pobierane o Użytkowniku w momencie korzystania ze strony internetowej (takie jak adres IP, dane logowania).

Dane osobowe są używane w następujących celach:

 • Stworzenie konta Użytkownika i zapewnienie dostępu do Strony internetowej;
 • Prowadzenie serwisu online oraz usuwanie problemów technicznych;
 • Modyfikacja, personalizacja i doskonalenie serwisu.

Podstawą do przechowywania i przetwarzania danych osobowych może być porozumienie/umowa, zawarte/a między spółką Sentera i Klientem/Użytkownikiem, bądź interes prawny Spółki, związany z obsługą Klientów.

Działania marketingowe

Sentera może otrzymywać i przechowywać dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu i email) z marketingowych baz danych, otrzymanych przez Spółkę na podstawie własnego badania, za pośrednictwem trzecich stron lub źródeł publicznych, takich jak strony www, Google, LinkedIn, oraz różnych organizacji i wydarzeń biznesowych, spisy uczęstników i członków, powiązanych z działaniami biznesowymi spółki Sentera.

Dane osobowe są używane w następujących celach:

 • Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi Klientami;
 • Działania marketingowe (takie jak targetowany marketing mailowy).

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest interes prawny spółki Sentera, dotyczący promowania i usług marketingowych dla potencjalnych Klientów.

Dostawcy, partnerzy biznesowi i kontrahenci

Sentera gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe przedstawicieli swoich dostawców, partnerów biznesowych i kontrahentów dla celów zawarcia umów między Sentera i spółką, którą dana osoba, będąca podmiotem danych osobowych, reprezentuje.

Dane osobowe są używane do zawarcia umów i zarządzania współpracą między Senterą a dostawcami, partnerami biznesowymi i kontrahentami.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest podpisanie umów/porozumień między Senterą oraz jej dostawcami, partnerami biznesowymi lub kontrahentami, bądź interes prawny spółki Sentera, związany z zarządzaniem i rozwojem sieci współpracowników.

Przepływ danych osobowych

Sentera nie przekazuje i nie udostępnia Państwa danych osobowych żadnym trzecim stronom bez Państwa zgody, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy jest to konieczne dla odpowiedzi na zapytanie o ofertę lub do wykonania zamówienia. W tym: udostępnienie koniecznej informacji do spółek powiązanych finansowo, firm dostarczających usługi logistyki i transportu oraz uprawomocnionych dostawców usług posprzedażowych, oraz w odpowiedzi na Państwa zapytania lub wskazówki, jak też w przypadkach, kiedy jest to konieczne celem zapewnienia bezpieczeństwa spółki Sentera, Użytkowników jej Strony internetowej i/lub praw publicznych, mienia publicznego lub bezpieczeństwa.

Sentera może udostępniać dane osobowe w zakresie Spółek, należących do Sentera Group dla celów, opisanych w Polityce prywatności. Przekazywanie danych może mieć miejsce z i do państw, na terytorium których Sentera działa, prowadzi działalność gospodarczą lub jest w jakikolwiek sposób obecna na rynku. Sentera może korzystać z zewnętrznych dostawców usług w ramach swoich kampanii marketingowych. Dla celów przeprowadzenia takich kampanii marketingowych, Sentera może udostępnić dane osobowe stronom trzecim – zewnętrznym dostawcom usług.

Dodatkowo Sentera może udostępnić Państwa dane kontaktowe oraz dane dotyczące Państwa aktywności online, takie jak wizyty na Stronach powiązanych z Senterą partnerów sprzedażowych w celach marketingowych i promocyjnych.

Sentera zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności i w związku z tym nie sprzedaje i nie udostępnia dane osobowe stronom trzecim dla ich własnych celów promocyjnych.

Sentera może przekazywać Państwa dane jak w granicach Unii Europejskiej, tak i poza granicami Unii Europejskiej. Transfery danych mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z istniejącym prawem i tylko z odpowiednim zabezpieczeniem, w zgodzie z dyrektywami i rozporządzeniami Komisji Unii Europejskiej, aktualnymi przepisami prawa, obowiązującymi regułami w Spółce, lub Tarczą prywatności UE-USA, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Sentera dokłada wszelkich starań w ramach technicznych i organizacyjnych środków i możliwości w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub korzystania z danych osobowych. Sentera używa Informatycznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, którego zadaniem jest również ochrona danych osobowych. Informacja może być przechowywana tylko pod warunkiem, że jest zintegrowana, odpowiednio zabezpieczona oraz przetwarzana zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. Polityka ochrony informacji Spółki Sentera zapewnia procedury, które zabezpieczają ochronę informacji przed nieuprawomocnionym wglądem, modyfikacją, rozprzestrzenianiem lub usunięciem i wprowadza konieczne mechanizmy przetwarzania danych w przypadku niezamierzonego lub zamierzonego usunięcia, zmiany lub utraty danych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony tylko do tych pracowników, managerów, dyrektorów, współpracowników i dostawców usług dla Sentera, którzy koniecznie potrzebują dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich obowiązków służbowych.

Przechowywanie danych osobowych

Sentera przechowuje dane osobowe w przeciągu racjonalnie uzasadnionego okresu czasu, bez potrzeby przestrzegania jakichkolwiek prawnych restrykcji lub ograniczeń. Dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami przechowywania danych.

Udostępnienie danych osobowych wymagane przez prawo

W przypadku jeżeli Sentera zostanie zobowiązana przez prawo, sąd lub inny organ kompetentny do udostępnienia jakichkolwiek danych osobowych sądowi lub innym stronom trzecim, Sentera powinna powiadomić o tym pisemnie Użytkownika, którego danych to dotyczy, kontaktując się z nim na podstawie danych do kontaktu, udostępnionych przez Użytkownika. Poprzez wprowadzenie danych Użytkownik uprawomocnia Senterę do udostępnienia każdej informacji, jakiej udzielił o sobie dla każdego z podanych powyżej celów, w tym bez ograniczeń, udostępniania informacji w związku z prowadzeniem śledztwa, związanego z naruszeniami własności intelektualnej lub innymi działaniami, które są niezgodne z prawem lub mogą w jakikolwiek sposób narazić Senterę na niebezpieczeństwo i szkody.

Prawo Użytkownika

W każdym momencie Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu do swoich danych osobowych oraz/lub prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia dodatkowych/zbędnych lub nieaktualnych danych osobowych, nawiązując kontakt z Senterą. Użytkownik również posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub zakazu przetwarzania swoich danych osobowych przez określony podmiot, kiedy jest to wykonywane. Prosimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w wypadku usunięcia Państwa danych osobowych, Sentera nie będzie w stanie udostępnić Państwu informacji o produktach i usługach. Zawsze istnieje możliwość złożenia skargi w odpowiednim organie kompetentnym do zajmującym się ochroną danych osobowych.

Ciasteczka/Cookies

Strona internetowa może być używana w celach informacyjnych bez konieczności udostępnienia swojej tożsamości przed Senterą i bez wprowadzenia do serwisów Sentera żadnych danych osobowych.

Niemniej jednak Sentera używa “ciasteczka”/ “cookies” celem rozpoznania powracającego na Stronę Użytkownika jako Użytkownika unikalnego. Ciasteczko Sentera zawiera unikalny kod, który pozwala nam rozpoznać Państwa przeglądarkę w trakcie wizyty na naszej stronie. Serwer strony internetowej jest w stanie odczytać tylko ciasteczka/cookies, które zostały zamieszczone przez niego i nie posiada dostępu do innej informacji, zawartej na Państwa komputerze bądź urządzeniu przenośnym. Ciasteczka/ Cookies na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym są przechowywane w pliku na przeglądarce. Zawartość ciasteczka składa się z nazwy serwera, który zamieścił ciasteczko, datę ważności i unikalny kod cyfrowy. Ciasteczka/cookies, używane przez Sentera nie pozwalają nam zidentyfikować Użytkownika w żaden sposób. Ciasteczka/Cookies nie zawierają żadne dane osobowe. Jeżei będziecie Państwo korzystać z naszej strony, nie zmieniając ustawienia ciasteczek, z góry zakładamy, że godzicie się na założenie ciasteczek. Ciasteczko Sentera jest przechowywane na HDD komputera na okres 12 miesięcy.

Same w sobie ciasteczka/cookies Sentera nie zawierają żadnych danych osobowych. Poprzez monitorowanie kiedy i w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, Sentera może doskonalić swoją Stronę internetową. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgodę na używanie ciasteczek/cookies, lub chcecie otrzymać informację o tym gdzie one są przechowywane, możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeśli przeglądarka na to pozwala. W przypadku jeżeli nie wyrażacie Państwo zgodę na używanie ciasteczek/cookies, Sentera nie będzie przechowywała żadnej informacji o Państwa wizycie, lecz w przypadku odrzucenia ciasteczek będziecie musieli wprowadzać Państwo za każdym razem swoją informację ponownie za każdą wizytą, a także Sentera nie będzie mogła skorygować ustawienia Strony wobec Państwa indywidualnych preferencji.

Sentera może załączyć informację, zawartą w ciasteczkach/cookies do każdych danych osobowych poprzez formy online w trakcie wizyty na Stronie. Sentera prowadzi ogólne statystyki, dotyczące między innymi adresu IP, systemu operacyjnego komputera, rodzaju przeglądarki i adresów jakichkolwiek innych powiązanych stron, jak również statystykę ogólnej informacji o ruchu na Stronie i innych informacji powiązanych. Sentera gronadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników strony, w celu stworzenia spersonalizowanego spisu osób odwierzających stronę.

Zmiana Polityki prywatności

Sentera ma prawo zmienić, zmodyfikować lub wycofać dostęp do Strony internetowej albo jej zawartość w każdej chwili za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Data ważności danej Polityki prywaności znajduje się u góry dokumentu. W przypadku jeżeli Sentera zmieni swoją Politykę prywatności, dotyczącą sposób w jaki Spółka zbiera, przechowuje bądź obrabia dane osobowe, Sentera opublikuje informację o zmianie na swojej Stronie internetowej.

Dane kontaktowe

Spółka Sentera przechowuje Państwa dane osobowe. Sentera została założona i działa na terytorium Belgii i w oparciu o prawo belgijskie z głównym adresem i siedzibą zarządzania: Duitslandstraat 9, B-9140 Temse - Belgia. Polityka prywatności jest sporządzona na podstawie prawa belgijskiego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyboru prawa.

Można nawiązać kontakt z Senterą w każdym momencie w celu zweryfikowania swoich danych osobowych, które są przechowywane w Sentera, korzystając z którejś z tych możliwości:

Sentera będzie się starać rozwiązywać wszelkie spory polubownie drogą negocjacji, pomimo to każdy Użytkownik ma prawo zwrócić się w tej sprawie do organów kompetentnych.

Zgłoś błąd