Sprite icons

Diferenční tlak

Tato čidla a regulátory jsou nepostradatelné pro optimalizaci vašeho ventilačního systému. Měřte nebo řiďte diferenční tlak (Pa), rychlost proudění vzduchu (m/s) nebo objem proudění vzduchu (m³/hod). Ujistěte se, že je do vaší budovy přiváděno správné množství čerstvého vzduchu a detekujte zanesené filtry, abyste zajistili pohodlí obyvatel a optimální kvalitu vnitřního ovzduší.
Nahlásit chybu