Sprite icons

Proč měřit CO2?

CO2 - Technologie snímání CO2 NDIR
Oxid uhličitý neboli CO2 je nejen vedlejším produktem spalování, ale také výsledkem metabolických procesů v živých organismech. Protože oxid uhličitý je také výsledkem lidského metabolismu, jeho koncentrace v budově se často používá k určení, zda je třeba do prostoru přivádět dostatečné množství čerstvého vzduchu. Větrací systémy, které jsou řízeny na základě naměřené hladiny CO2, mohou řídit přívod čerstvého vzduchu v závislosti na přítomnosti osob a úrovni jejich aktivity.
Střední až vysoké koncentrace oxidu uhličitého mohou způsobovat bolesti hlavy a únavu a vyšší koncentrace mohou vyvolávat nevolnost, závratě a zvracení. Při extrémně vysokých koncentracích může dojít ke ztrátě vědomí. Aby se předešlo vysokým koncentracím oxidu uhličitého v budově nebo místnosti nebo aby se tyto koncentrace snížily, je nutné do místnosti přivádět čerstvý vzduch.
 
NDIR je průmyslový termín pro "nedisperzní infračervené světlo" a jedná se o nejběžnější typ snímače používaný k měření CO2. Molekuly plynu CO2 pohlcují specifické pásmo infračerveného světla, zatímco ostatní vlnové délky světla propouštějí. IR detektor nakonec snímá množství světla, které nebylo pohlceno molekulami CO2 nebo optickým filtrem. Měří se rozdíl mezi množstvím světla vyzařovaného infračervenou lampou a množstvím infračerveného světla přijatého detektorem. Tento rozdíl je úměrný počtu molekul CO2 ve vzduchu v místnosti.

Větrání na základě hladiny CO2 je výhodné v místnostech s velmi proměnlivou obsazeností, jako jsou zasedací místnosti, učebny, univerzity atd.
 
Rozsahy CO2 čidel Sentera jsou nastavitelné - často se používají následující hodnoty:

Měření a monitoring CO2
  
Další informace o kvalitě vnitřního ovzduší najdete na naší mikrostránce: Měření a monitoring kvality vzduchu
Nahlásit chybu