Sprite icons

Kolik EC ventilátorů mohu řídit signálem 0-10 V?

Vstupní impedance motoru EC
Každý zdroj energie má svůj limit, také zdroj signálu 0-10 V je omezen. Společnost Sentera vyjadřuje limit signálu 0-10 V v katalogových listech jako minimální zátěž. Např: Analogový výstup / min. zátěž 1 kΩ. Když je k výstupu 0-10 V DC připojena minimální zátěž, výstupní proud bude mít maximální hodnotu.
  
Tento minimální zátěžový proud závisí na vstupní impedanci připojeného EC motoru (motorů). Tato hodnota je uvedena v technické specifikaci EC ventilátoru nebo ji lze vyžádat od výrobce EC ventilátoru. Vstupní impedance se vyjadřuje v ohmech nebo v kiloohmech. 1 kiloohm = 1000 ohmů.
  

  
Pro výpočet maximálního proudu použijte Ohmův zákon: U [volt] = R [ohm] x I [ampér]. 
 
Pro zjednodušení předpokládejme, že impedance (Z) a odpor (R) jsou totožné. To znamená, že:  I = U / Z
Pokud má ventilátor EC vstupní impedanci 1 000 Ω, dostaneme následující hodnoty: 10 VDC / 1 kΩ = 0,01 A = 10 mA.
 
Pokud je řídicí signál 10 V a ventilátor EC má vstupní impedanci 1 000 Ω, bude vodiči signálu 0-10 V protékat proud 10 mA.
   
Jak vypočítat kombinovanou impedanci několika EC motorů?
Pokud chcete regulovat několik EC motorů signálem 0-10 V, musíte signál 0-10 V připojit paralelně k motorům EC. Každý vstup 0-10 V připojených motorů EC má určitou vstupní impedanci (Z1, Z2 atd.). Pro výpočet maximálního počtu motorů EC, které lze řídit signálem 0-10 V, musíme vypočítat celkovou vstupní impedanci Zeq všech připojených EC motorů. Celkovou nebo ekvivalentní vstupní impedanci (Zeq [Ω]) lze vypočítat podle tohoto vzorce:
   

   
Příklad: Máme-li 3 identické EC motory - každý se vstupní impedancí 600 Ω - zapojeny paralelně, jejich kombinovaná ekvivalentní impedance je: 1/Zeq = 1/600 Ω + 1/600 Ω +1/600 Ω = 3/600 Ω 
Tudíž jejich kombinovaná impedance Zeq je tedy 200 Ω. 
Pokud je minimální zatížení signálu 0-10 V 200 Ω a délka kabelů zůstane omezená, bude možné prostřednictvím tohoto signálu 0-10 V ovládat 3 EC motory současně.
 
Výhody digitální komunikace
Řízení otáček ventilátoru prostřednictvím analogového signálu má svá omezení. Na jedné straně je omezen počet EC motorů, které lze ovládat současně (minimální zatížení). Na druhé straně je omezena délka kabelu. Čím delší je kabel, tím vyšší je odpor. Tento dodatečný odpor dlouhých kabelů ovlivní signál 0-10 V a otáčky ventilátoru.
   
Pokud jsou EC motory řízeny prostřednictvím komunikace Modbus RTU, nejsou již tato omezení nutná. Komunikace Modbus RTU byla vyvinuta pro spolehlivý přenos dat v průmyslových aplikacích a v náročných podmínkách. Délka kabelů až 1 000 m není problém. 
Nahlásit chybu