Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions
Kategorie
  • HVAC control solutions
  • Customer service
  • About Sentera
  • Senteraweb - Setup, monitoring, logging

Jak rekalibrovat čidlo CO2?

Prakticky všechny snímače plynů podléhají určitému driftu, včetně snímačů CO2. Míra driftu částečně závisí na použití kvalitních součástek a dobré konstrukci. Ale i při použití kvalitních součástek a dokonalé konstrukci může u snímače CO2 docházet k malému driftu. To může v konečném důsledku vést k nutnosti rekalibrace snímače. Tento proces ruční rekalibrace je jednoduchý, ale časově náročný, a proto se může změnit ve značné náklady, pokud je rekalibrace vyžadována často. Díky inteligentnímu rekalibračnímu algoritmu uvnitř snímačů CO2 společnosti Sentera se prodlužuje životnost snímače a lze dosáhnout významných úspor nákladů (na údržbu).

Díky vestavěnému samoopravnému algoritmu ABC jsou  CO2 čidla společnosti Sentera v běžném prostředí bezúdržbová. Pokud je však CO2 čidlo použito v aplikaci, kde se pravděpodobně nebudou pravidelně vyskytovat venkovní koncentrace CO2, pak by měl být autokalibrační algoritmus deaktivován. To lze provést prostřednictvím Modbus Holding Registeru 40. V takovém případě je nutná ruční rekalibrace snímače. 

Bezúdržbové snímače CO2
Snímače CO2 společnosti Sentera mají vestavěný samoopravný algoritmus ABC. ABC je zkratka pro automatickou korekci základní linie. Díky tomuto algoritmu nevyžadují CO2 čidla společnosti Sentera manuální rekalibraci. Po instalaci se automaticky rekalibrují samy. Tato funkce odstraňuje jednu z největších obav spojených se snímáním CO2: drift snímače a rutinní údržbu kvůli rekalibraci.

Algoritmus automatické rekalibrace
Mikroprocesor snímače si pamatuje nejnižší koncentraci CO2, která se vyskytla během posledních 24 hodin. Tento nejnižší bod je považován za vnější hladinu CO2 (základní úroveň). Snímač je dostatečně inteligentní na to, aby odečetl periodicky se opakující zvýšené hodnoty, které se mohou vyskytnout, pokud byl například prostor výjimečně využíván 24 hodin denně. Jakmile snímač shromáždí 14 minimálních hodnot CO2, provede statistickou vlastní analýzu. Pokud analýza dojde k závěru, že dochází k driftu snímače, provede se malá korekce kalibrace snímače, aby se tento drift vyrovnal nebo aby se opravila základní linie.
   
Automaticka rekalibrace snimace  CO2
 
Algoritmus samokalibrace čidla CO2 je určen pro aplikace, kde jsou prostory pravidelně neobsazené po dobu 4 hodin denně nebo déle, takže koncentrace CO2 ve vnitřním prostoru může klesnout na typické venkovní hodnoty.
 
Proces ruční rekalibrace
Jak bylo uvedeno výše, o rekalibraci se obvykle stará logický algoritmus ABC. Existují však vzácné aplikace, kdy hladina CO2 neklesne pod 400 ppm během 24 hodin. Může se jednat například o kanceláře, kde sídlí noční hlídači, nemocniční pokoje nebo policejní dispečinky.

Tento proces je relativně jednoduchý, avšak časově náročný. Pokud byla automatická rekalibrace vypnuta, proveďte jednou za čas rekalibraci čidla CO2. Čím častěji se snímač rekalibruje, tím přesnější budou údaje. 

První metodou je jednoduše otevřít okno, dokud si nebudete jisti, že koncentrace CO2 klesla zpět na venkovní úroveň. Několik hodin by mělo stačit. Povolte automatickou rekalibraci. Po několika hodinách automatickou rekalibraci vypněte. 

Pokud první metoda není možná nebo není spolehlivá, demontujte snímač a umístěte jej do jiné místnosti nebo do prostředí, kde bude snímač schopen snímat koncentrace CO2, které klesnou na venkovní úroveň. V této místnosti povolte automatickou rekalibraci a po kalibraci zavěste čidlo zpět na původní místo.
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.