Sprite icons

Jak interpretovat výrobkové kódy čidel Sentera?

  
Jak interpretovat výrobkové kódy čidel Sentera?
Kódy výrobků Sentera se řídí určitou logikou. Každý znak v kódu znamená určitou charakteristiku výrobku. Způsob, jakým lze kód interpretovat, se však u jednotlivých typů výrobků liší. U nejběžnějších snímačů Sentera znaky označují způsob montáže, funkčnost, měřené parametry a napájecí napětí. 

Způsob montáže
První znak v kódu výrobku označuje způsob montáže. Pokud kód začíná písmenem R, jedná se o povrchovou montáž v místnosti. Pokud kód začíná písmenem F, lze snímač namontovat ve vnitřním prostředí a je vhodný pro povrchovou nebo vestavnou montáž. Pokud kód začíná písmenem D, snímač měří něco v potrubí nebo na něm. A konečně, pokud kód snímače začíná písmenem O, je určen pro montáž ve venkovním nebo jiném náročném prostředí. Místo montáže souvisí se stupněm krytí IP

Několik příkladů:
RSCOH-R: montáž v místnosti
ODCOM-R: venkovní montáž
FCTH8: vestavná montáž ve vnitřním prostředí
DSTHM-2: montáž do potrubí

Funkčnost
Druhý znak označuje funkčnost. Snímač buď měří, nebo měří a řídí (tzv. řídicí čidlo). Jedná se o druhý znak v kódu. Je to buď S, nebo C. S označuje snímač, který pouze měří, a C označuje čidlo, které měří a také ovládá (řídicí čidlo). U našich venkovních snímačů bude mít snímač, který pouze měří, místo písmene S písmeno D. Podrobnější rozdělení funkcí najdete zde

Několik příkladů:
RSCOH-R: snímač, který měří.
FCTH8: Čidlo, které měří a řídí (řídicí čidlo)
ODCOM-R: venkovní čidlo, které měří
OCCOM-R: venkovní čidlo, které měří a řídí (řídicí čidlo)

Měřené parametry
Třetí a čtvrtý znak označují parametry, které čidlo měří. Pokud jsou tyto znaky TH, senzor měří pouze teplotu a relativní vlhkost. Mnoho čidel Sentera měří tyto dva parametry. Druhou možností je kombinace MF. Tyto senzory mohou kromě teploty a relativní vlhkosti měřit i CO2. Třetí kombinací je VC. Tyto snímače měří TVOC, teplotu a relativní vlhkost. A poslední možností je CO. Tyto snímače snímají CO, NO2, teplotu a relativní vlhkost. 

Několik příkladů: 
RSCOH-R: měří CO, NO2, teplotu a relativní vlhkost.
FCMF8-R: měří CO2, teplotu a relativní vlhkost.
FCTH8: měří teplotu a relativní vlhkost.
DSVCM-R: měří TVOC, teplotu a relativní vlhkost.

Napájecí napětí
Jedná se vždy o pátý znak a často o poslední znak. Pokud je pátým znakem -F nebo -H, jedná se o čtyřvodičové připojení. Pokud je pátým znakem -G nebo -8, má třívodičové připojení. Pokud je pátým znakem -M, jedná se o Power over Modbus (napájení přes Modbus) a má pouze jednovodičové připojení. Za tato písmena může být někdy přidáno -B, které označuje modul zvukového alarmu.
  
Několik příkladů:
FCMF8-R: třívodičové připojení
FCMFF-R: 4vodičové připojení
RSMFHB-2R: 4vodičové připojení, modul zvukového alarmu
RSMFGB-2R: 3vodičové připojení, modul zvukového alarmu
RSMFMB-2R: Power over Modbus (napájení přes Modbus), modul zvukového alarmu

Výjimky 
Existuje několik snímačů, které se těmito pravidly neřídí, protože jsou optimalizovány pro specifické použití. 
Tyto snímače jsou
SPRKM-R: měří teplotu, relativní vlhkost, CO a LPG ve venkovním prostředí. 
ODMHM-R: měří teplotu, relativní vlhkost a CO2 v náročných podmínkách a je chráněn proti korozi. 

Další typy snímačů
Existují i další snímače s jiným principem činnosti než výše popsané snímače. Patří mezi ně naše teplotní snímače, tlaková relé a snímače a regulátory diferenčního tlaku.
   

   
Nahlásit chybu