Sprite icons

Jak řídit otáčky EC ventilátoru?

EC motor neboli elektronicky komutovaný motor lze chápat jako AC motor s integrovaným regulátorem otáček ventilátoru. EC motor vyžaduje indikaci požadovaných otáček ventilátoru. Požadované otáčky ventilátoru jsou do EC motoru vysílány prostřednictvím řídicího signálu. 
 
regulace otáček EC ventilátoru
  
Tento řídicí signál může být analogový nebo digitální:

Analogové řídicí signály
Analogové řídicí signály jsou v oblasti (domácí) automatizace oblíbené již mnoho let. Jedná se o osvědčenou, jednoduchou technologii, která funguje dobře, pokud délka kabelu zůstává omezená. Aby nedocházelo k rušení, doporučuje se oddělit analogová řídicí vedení od silových vedení, používat stíněné kabely a omezit vzdálenost kabelů.
Rozlišujeme následující analogové řídicí signály:
  • 0 - 10 V
  • 0 - 20 mA
  • 0 - 100 % signál PWM (pulzně šířková modulace)
 
Digitální řídicí signály
Některé EC ventilátory lze ovládat prostřednictvím komunikace Modbus RTU. Řízení EC ventilátoru prostřednictvím komunikace Modbus RTU nabízí mnoho výhod.
- Je možné použít delší kabely (až 1 000 m).
- Komunikace probíhá oběma směry. Požadované otáčky ventilátoru jsou přenášeny směrem k EC ventilátoru. V druhém směru je možné přijímat informace o EC ventilátoru prostřednictvím komunikace Modbus RTU. Průběžně lze sledovat stav motoru, otáčky motoru, teplotu motoru, aktuální výkon motoru atd. 
 
Analogové i digitální řídicí signály lze generovat prostřednictvím digitálních potenciometrů, čidel nebo vzduchotechnických řídicích jednotek.
EC motory jsou obvykle o něco dražší ve srovnání s AC motory, ale nabízejí vyšší energetickou účinnost.
Nahlásit chybu