Sprite icons

Jaký je rozdíl mezi třívodičovým a čtyřvodičovým připojením?

Čtyřvodičové připojení
Čidla Sentera řady -F a -H vyžadují napájecí napětí 24 VDC. Tento typ čidel vyžaduje 4vodičové připojení. Lze je připojit pomocí 4vodičového elektrického kabelu: 2 vodiče pro napájecí napětí a 2 vodiče pro výstupní signál. Zemní spojení napájecího napětí a analogového výstupu je u snímačů typu -F galvanicky odděleno. Proto vyžadují čtyřvodičové připojení.
  
čtyřvodičové připojení čidla Sentera

Čtyřvodičové připojení snižuje riziko elektrického rušení
, protože napájecí napětí a výstupní signál zůstávají zcela odděleny.

   
Třívodičové připojení
Čidla Sentera řady -G vyžadují napájecí napětí 24 V AC nebo 24 V DC. Tento typ čidel vyžaduje 3vodičové připojení. Lze je připojit pomocí třívodičového elektrického kabelu. Zemní spojení napájecího napětí (V-) je vnitřně propojeno se zemí analogového výstupu (GND). Nazývá se "společná zem". To znamená, že k propojení napájecího napětí a analogového výstupu jsou zapotřebí pouze 3 vodiče. Kvůli této "společné zemi" nelze snímače typu -G a -F používat společně ve stejné síti.

   Třívodičové připojení čidel Sentera
   
Z tohoto důvodu nelze typy -G a -F používat společně ve stejné síti. Nikdy nepřipojujte společnou zem výrobků typu -G k jiným zařízením napájených stejnosměrným napětím. Mohlo by to způsobit trvalé poškození připojených zařízení.
Nahlásit chybu