Sprite icons

Jaký je rozdíl mezi snímačem, inteligentním čidlem a řídicí čidlem?

Hlavní rozdíl spočívá ve funkčnosti nebo chování výstupu.
Sentera nabízí zařízení pro měření, regulaci nebo řízení následujících parametrů: teplota, relativní vlhkost, CO2, kvalita vzduchu nebo VOC, toxické plyny (CO, NO2, LPG), okolní světlo, diferenční tlak, objemový průtok vzduchu nebo rychlost proudění vzduchu.
  
Měření
Snímač nebo čidlo je zařízení, které měří určitý parametr. Toto zařízení převádí naměřenou hodnotu (hodnoty) na analogový výstup (výstupy) nebo registr (registry) Modbus RTU.
Např. snímač teploty a relativní vlhkosti převede obě naměřené hodnoty na dva samostatné výstupní signály 0-10 V:

Fungování snímače čidla

Regulace
Inteligentní čidlomožnost definovat rozsah pro každou z měřených hodnot. Inteligentní čidla mají pouze jeden výstup. Tento výstup je regulován tak, aby se měřené hodnoty pohybovaly v předem definovaných rozsazích.
Pokud jsou všechny měřené hodnoty v minimálním rozsahu, výstup snímače zůstane na své minimální hodnotě. Když se jedna z měřených hodnot přiblíží k maximálnímu rozsahu, výstup snímače se rovněž zvýší směrem k maximální hodnotě. Inteligentní snímače se obvykle používají pro řízení větrání nebo otáček ventilátoru na základě požadované hodnoty.
Např. inteligentní čidlo teploty a relativní vlhkosti reguluje svůj výstup tak, aby udržoval teplotu a relativní vlhkost v rozsahu. Výstup (AO1) se automaticky mění v závislosti na nejvyšší z hodnot teploty nebo relativní vlhkosti, tj. nejvyšší ze dvou výstupních hodnot řídí výstup:
   
Fungování inteligentního čidla

Řízení
Řídicí čidlo nabízí možnost definovat požadovanou hodnotu. Algoritmus PI řídí analogový výstup tak, aby udržoval měřenou hodnotu na požadované hodnotě. Tato funkce se obvykle používá k řízení diferenčního tlaku nebo objemových průtoků vzduchu.
Například: regulátor diferenčního tlaku řídí výstup 0-10 V tak, aby udržoval měřenou hodnotu na požadované hodnotě.

Řídicí čidlo
  
S naší kompletní nabídkou snímačů, čidel a řídicích čidel se můžete seznámit zde.
   
Nahlásit chybu