Sprite icons

Co znamená "stupeň krytí IP"?

Stupeň krytí IP, někdy označovaný jako mezinárodní stupeň ochrany nebo stupeň ochrany krytem, klasifikuje stupeň ochrany elektrických zařízení proti vniknutí pevných předmětů i kapalin. Kód IP, definovaný mezinárodní normou IEC 60529, se obecně skládá ze dvou číslic, které v každém případě klasifikují úroveň poskytované ochrany.
 
Výrobky Sentera jsou k dispozici v krytech s různým stupněm krytí IP v závislosti na modelové řadě a požadovaných specifikacích. Další informace o dostupných rozmezích naleznete v katalogových listech výrobků. Níže je uveden přehled dostupných stupňů krytí IP pro výrobky Sentera.
 
Krytí IP20 poskytují určitou ochranu před náhodným dotykem rukou/prstů a žádnou ochranu před vniknutím prachu, vody nebo jiných kapalin do krytu výrobku. Tato zařízení jsou určena k instalaci do elektrické skříně s dostatečnou možností větrání a chlazení.
 
Krytí IP30 poskytuje ochranu proti dotyku rukou/prstů a menších předmětů (např. šroubováku). Neposkytují ochranu proti vniknutí prachu, vody nebo jiných kapalin do krytu výrobku. Tato zařízení jsou určena pro vnitřní použití.
 
Kryty P54 chrání před vniknutím prachu do té míry, že zabraňují vniknutí čehokoli potenciálně škodlivého do vnitřního fungování zařízení. Kromě toho kryt odolává i stříkající vodě z různých směrů (bez vodních trysek). Tato zařízení jsou určena pro použití v drsnějším prostředí nebo venku, pokud jsou chráněna krytem proti dešti a přímému slunečnímu záření.
 
Krytí IP65 je klasifikováno jako zcela prachotěsné a chráněné proti působení vodních paprsků z jakéhokoli směru. Tato zařízení jsou určena pro venkovní aplikace.
 
Úroveň krytí IP, kterou potřebujete, závisí na Vaší aplikaci a podmínkách, kterým bude zařízení Sentera vystaveno, a na případných místních předpisech, které se na Vaši aplikaci vztahují. Obecně platí, že pokud si nejste jisti, vždy si nechte poradit a zvolte vyšší stupeň krytí IP.
Nahlásit chybu