Sprite icons

Co je terminátor sběrnice Modbus neboli NBT?

Poruchám v komunikační síti lze zabránit použitím terminátorů síťové sběrnice neboli NBT. Terminátory síťové sběrnice Modbus snižují odrazy napětí ve vedeních komunikační sítě Modbus a obnovují stabilní komunikaci.
  
Co je to komunikace Modbus?
Modbus je sériový komunikační protokol vyvinutý v roce 1979 pro průmyslové aplikace. Zjednodušeně řečeno se jedná o metodu používanou k přenosu informací po sériových linkách (technologie RS485) mezi elektronickými zařízeními. Komunikační protokol Modbus lze chápat jako jazyk, technologii RS485 jako technologii, která se používá ke komunikaci. 
 
Každá komunikační síť Modbus obsahuje jedno zařízení Master a jedno nebo více zařízení Slave. Zařízení, které žádá o informace, se nazývá Modbus Master a zařízení, která informace poskytují, jsou Modbus Slaves. Ve standardní síti Modbus je jeden Master a až 247 Slave, každý s jedinečnou Slave adresou od 1 do 247. Master může také zapisovat informace do podřízených zařízení.
   
Pokyny pro zapojení sítě Modbus
Komunikace Modbus je určena pro průmyslové aplikace a je poměrně odolná proti rušení. Je mnohem stabilnější a robustnější než klasický signál 0-10 V. Stále však existují určitá omezení. Celková délka kabelů v síti Modbus je omezena. Pokud je celková délka kabelu příliš velká, dochází k narušení komunikace Modbus. Doporučuje se, aby celková délka kabelu byla kratší než 1 000 m. Síť Modbus musí mít liniovou topologii. Proto by měly být větve co nejkratší.
 
Aby nedocházelo k rušení komunikace, je důležité, aby všechny kabely Modbus byly fyzicky odděleny od silových kabelů, elektromotorů a dalších zdrojů, které mohou způsobovat znečištění EMC. Doporučuje se používat oddělené vedení kabelů pro datová komunikační vedení a silová vedení. Nejlepší výsledky poskytnou kovové systémy vedení kabelů připojené k PE. Kromě ochrany kabelů před znečištěním EMC je také nezbytné oddělit nebo udržovat dostatečnou vzdálenost mezi citlivějšími zařízeními, jako jsou snímače / rozvaděče / řídicí jednotky, a výkonovými zařízeními, jako jsou frekvenční měniče, stykače, relé atd.
 
Terminátory síťových sběrnic neboli NBT
Pokud je délka kabelu příliš dlouhá a částečně nebo zcela narušuje komunikaci Modbus, lze použít NBT. Pokud ke ztrátě dat dochází jen sporadicky, může být velmi obtížné problém odhalit. Pro zajištění správné komunikace RS485 se na obou koncích sběrnice používají zakončovací rezistory, které snižují odrazy napětí. V síti musí být vždy dvě zakončení nebo terminátory síťové sběrnice (NBT), na každém konci sběrnice jedno. Každé zařízení Sentera je vybaveno terminátorem NBT, který lze aktivovat pomocí nastavení parametrů. Ve výchozím nastavení je NBT deaktivován. K aktivaci NBT doporučujeme použít software Sentera 3SModbus.

NBT terminatory Modbus registru
  

    
Nahlásit chybu