Sprite icons

Co je teplota rosného bodu?

  
Teplota rosného bodu je teplota, při které vzduch začíná kondenzovat. Když se vzduch dostane do kontaktu s předmětem, který má teplotu rosného bodu, dojde ke kondenzaci. Teplota rosného bodu je určena relativní vlhkostí a teplotou vzduchu.
 
Relativní vlhkost
Vodní pára je jedním z plynů přirozeně přítomných ve vzduchu. Relativní vlhkost je mírou vlhkosti vzduchu. Relativní vlhkost je poměr množství vodní páry ve vzduchu k maximálnímu možnému množství vodní páry ve vzduchu (při stejné teplotě a tlaku). Čím více vodní páry vzduch absorbuje, tím je relativní vlhkost vyšší. Relativní vlhkost se vyjadřuje v %.
 
Ve vnitřních prostorách je relativní vlhkost určena především činností obyvatel. Sprchování, sušení prádla, žehlení atd. jsou činnosti, které relativní vlhkost výrazně zvyšují. Do vnitřního vzduchu se tak dostává více vlhkosti, zatímco teplota zůstává konstantní.
 
Stoprocentní relativní vlhkost neznamená, že je místnost zaplavená; znamená to, že vzduch nemůže absorbovat další vlhkost. Vzduch dosáhl svého bodu nasycení.
 
Teplota
Maximální množství vodní páry, které může vzduch absorbovat, závisí na teplotě. Při relativní vlhkosti 100 % je množství vodní páry ve vzduchu maximální. Jak se vzduch otepluje, může absorbovat větší množství vodní páry. Toto zvýšení maximálního absorbovatelného množství způsobí pokles relativní vlhkosti.
 
Při nižších teplotách (a konstantním množství vodní páry) se relativní vlhkost zvýší. Ideální relativní vlhkost v domě se pohybuje mezi 40 a 70 procenty. Tato úroveň vlhkosti se samozřejmě může v jednotlivých místnostech lišit; v kuchyni a koupelně je obvykle vyšší vlhkost než v jiných prostorách.
 
Ke kondenzaci dochází při teplotě rosného bodu
Rosný bod je teplota, na kterou se musí vzduch ochladit, aby se nasytil vodní párou. Když se vzduch dostane do kontaktu s předmětem, který má teplotu rosného bodu nebo nižší, dojde ke kondenzaci.   
 
Nadměrná vlhkost vzduchu v domě po delší dobu škodí vašemu zdraví. Zatuchlý vzduch, vlhká místa, loupající se malba, omítka nebo tapety, hniloba dřeva, plísně a škůdci jsou hlavními důsledky příliš vysoké relativní vlhkosti v domě.
 
Nadměrná vlhkost může mít negativní vliv i na zdraví. Zejména lidé s citlivými dýchacími cestami nebo bolestmi kloubů mohou pociťovat nepříjemné pocity (silnější kašel, pocit tísně, extra bolestivé klouby, ...). 
   
Níže uvedený graf poskytuje orientační přehled teplot rosného bodu: 

Graf teplot rosneho bodu


Řádné větrání je důležité
V důsledku našich každodenních činností (vaření, mytí, sprchování) se v domě vytváří velké množství vlhkosti. Aby se předešlo problémům s kondenzací, je třeba tuto přebytečnou vlhkost odvádět z vnitřního vzduchu pomocí větracího systému. Vlhké prostory, jako je kuchyň a koupelna, musí být dostatečně větrány.
   
  
Nahlásit chybu