Sprite icons

Co je nařízení Ekodesign EU 2019-1781?

Směrnice Evropské unie (EU) Ekodesign se zaměřuje na zajištění maximálního možného výkonu spotřebované energie. Směrnice stanoví jednotná pravidla pro celou EU pro zlepšování ekologických vlastností výrobků, od domácích spotřebičů až po strojírenské výrobky.
 
EU stanovila cíle pro energetickou účinnost a emise CO2, které mají pomoci omezit nárůst průměrné globální teploty na 1,5 °C. Na podporu tohoto cíle vstoupilo v říjnu 2019 v platnost nejnovější nařízení Ekodesign EU2019/1781, které nyní zahrnuje frekvenční měniče (VFD) spolu s širší řadou motorů. Druhá fáze, která rozšiřuje oblast působnosti nařízení a zvyšuje požadavky na motory, začne 1. července 2023.
 
Nejnovější směrnice Ekodesignu zavádí mezinárodní třídy účinnosti (IE) pro frekvenční měniče. Od 1. července 2021 musí specifikované měniče frekvence splňovat specifikaci IE2. Naše třífázové frekvenční měniče tyto požadavky splňují. Jednofázové frekvenční měniče, elektronické regulátory otáček ventilátorů a transformátorové regulátory otáček ventilátorů nejsou v tomto nařízení obsaženy.
  


 
Nahlásit chybu