Sprite icons

Co je kvalita vzduchu v interiéru?

Ve vyspělém světě trávíme 90 % času uvnitř budov. Kvalita vzduchu v interiéru má proto velký vliv na naše zdraví a pohodu. Výzkumy ukazují, že koncentrace hlavních znečišťujících látek uvnitř budov jsou až několikanásobně vyšší než venku. Toto znečištění vzduchu uvnitř budov pochází z různých zdrojů a zahrnuje širokou škálu plynů, chemikálií a dalších látek. Oxid uhličitý (CO2) a těkavé organické látky (VOC) jsou obecně známé jako dva faktory, které znečišťují vzduch, který dýcháme a ovlivňují jeho kvalitu.
   

Jaký je rozdíl mezi CO2 a VOC?
CO2 neboli oxid uhličitý je plyn složený z jednoho dílu uhlíku a dvou dílů kyslíku. Je to jeden z nejdůležitějších plynů na Zemi, protože ho rostliny využívají v procesu fotosyntézy. Tento proces je z velké části zodpovědný za produkci a udržování obsahu kyslíku v zemské atmosféře a dodává většinu energie potřebné pro život na Zemi. V malém množství je tento přírodní skleníkový plyn neškodný.
   
Ve vnitřních prostorách vzniká CO2 nejčastěji uvolňováním z vydechovaného vzduchu. Každý člověk při dýchání přirozeně uvolňuje nemalé množství CO2. Koncentrace oxidu uhličitého je tak výborným ukazatelem „vydýchanosti“, tedy kvality vzduchu uvnitř místnosti. Všichni známe ten pocit, když příliš dlouho sedíme v přeplněné zasedací místnosti, kanceláři nebo čekárně. Mnozí se začnou po chvíli cítit ospalí, nesoustředění a unavení. Souvisí to s tím, že když dýcháme vzduch s vysokou koncentrací CO2, zvyšuje se také hladina CO2 v naší krvi. Tím se snižuje množství kyslíku, které se dostává do našeho mozku. 
Řízené větrání, které přizpůsobí objem přiváděného čerstvého vzduchu aktuální koncentrací CO2 v místnosti, zajišťuje, že se příliš vysoké hladině CO2 včas vyhneme.  
   
VOC neboli těkavé organické látky jsou sloučeniny uvolňované ve formě plynů z některých pevných nebo kapalných látek, včetně různých chemických látek vyrobených člověkem, které se používají při výrobě barev, léčiv a chladiv. Tyto výrobky mohou uvolňovat organické sloučeniny při jejich používání a do určité míry i při jejich skladování. Ve vnitřním prostředí se těkavé organické látky vypařují např. z čistících prostředků, lepidel, nátěrových hmot, koberců, nábytku nebo stavebních materiálů. 
Těkavé organické látky způsobují podráždění očí, nosu a krku, bolesti hlavy, ospalost, závratě, nevolnost, potíže se soustředěním a únavu. Některé těkavé organické látky mohou způsobit i poškození centrálního nervového systému nebo rakovinu.
Koncentrace VOC uvnitř místnosti může dosáhnout až desetinásobně vyšších hodnot než venku. Těsnost budov se díky moderním stavebním technologiím stále zlepšuje. Když své domovy více utěsníme, riskujeme, že se koncentrace VOC začne zvyšovat. Koncentraci VOC v místnosti lze však měřit přesnými čidly a odstranit je zvýšenou intenzitou větrání. 
   
Optimální vlhkost prostředí
Zavírání dveří a oken udržuje teplo uvnitř, ale také vede k vyšší vlhkosti prostředí, např. když sušíme prádlo na radiátorech a sušácích, nebo při vaření. V případě nedostatečného větrání vzniklé páry kondenzují, viditelně lze zjistit na chladnějších površích jako jsou okna a zrcadla, následně se mohou vsakovat do zdi. Příliš vysoká relativní vlhkost způsobuje vznik plísní, které mají negativní vliv na naše zdraví.
   

Naším posláním je zvyšovat vaše pohodlí, kvalitu vzduchu v interiéru a pozitivně přispívat k vašemu zdraví. Společnost Sentera proto vyvinula kompletní řadu snímačů a čidel – nezbytných prvků inteligentního větracího systému pro sledování a zlepšování kvality vzduchu v interiéru. Díky těmto měřením lze přizpůsobit přívod čerstvého vzduchu aktuální situaci, zlepšit kvalitu vnitřního vzduchu a zároveň ušetřit energii.
   
   
Nahlásit chybu
Z bezpečnostních důvodů vaše relace brzy vyprší z důvodu nečinnosti.
Z důvodu dlouhodobé nečinnosti byla vaše relace z bezpečnostních důvodů automaticky ukončena. Přihlaste se prosím znovu.
Zůstaňte přihlášeni Přihlášení