Sprite icons

Регулатори за електрически нагреватели

Електрическите нагреватели преобразуват електричеството в топлина, която може да се използва за затопляне на помещение, стая или сграда. Типичните приложения на електрически нагревателни елементи в ОВК индустрията са: пещи за промишлено отопление, подово отопление, покривно отопление, отопление за снеготопене по асфалта, сушилни и др. Регулаторите за електрически нагреватели са до 15 кВт и използват триак технология.
4 Елементи in 1 page(s)
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход