Sprite icons

Регулатори за електрически нагреватели

Електрическите нагреватели преобразуват електричеството в топлина, която може да се използва за затопляне на помещение, стая или сграда. Типичните приложения на електрически нагревателни елементи в ОВК индустрията са: пещи за промишлено отопление, подово отопление, покривно отопление, отопление за снеготопене по асфалта, сушилни и др. Регулаторите за електрически нагреватели са до 15 кВт и използват триак технология.
4 Елементи in 1 page(s)
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка