Sprite icons

Motoriserade spjäll

Ställdrivna spjäll eller motoriserade spjäll erbjuder exakta kontrollmöjligheter för friskluftstillförsel i varje separat rum. Spjälllägena kan styras manuellt, behovsstyrt eller via ett BMS-system. För automatisk styrning av friskluftstillförseln finns dessa spjäll tillgängliga med en inbyggd HVAC-sensor. Deras spjällblad placeras automatiskt i rätt position baserat på uppmätt temperatur, luftfuktighet, CO2 eller TVOC-värde.
Rapportera ett fel