Sprite icons

Nätverksverktyg och internetgateways

Verktyg för att sammankoppla Sentera produkter via Modbus RTU. Omvandlarna ansluter externa enheter till ditt Sentera nätverk. Fördelningsboxar för ström och Modbus RTU förenklar kabeldragningen. Internet-gatewayen underlättar installationen av ditt Sentera nätverk. Den låter dig ansluta dina HVAC-givare till SenteraWeb och fjärrstyra dem. Du kan logga data och ta emot larm. Definiera olika användare och skapa din personliga instrumentpanel. IoT för Sentera produkter!
Rapportera ett fel