Sprite icons

Potentiometer för EC fläktar och spjällställdon

En potentiometer genererar en 0-10 V styrsignal för en EC-fläkt. Den kan också styra en frekvensomformare, en fläkthastighetsregulator eller ett spjällställdon. Sentera har ett brett utbud av potentiometrar. Vissa potentiometrar kan generera andra analoga styrsignaler, t.ex. 0-20 mA eller en modulerande PWM-signal. Välj den matningsspänning som du vill använda för din potentiometer:
Rapportera ett fel