Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar
Search

HVAC control solutions offered by Sentera


How to combine different Sentera products. How to connect a speed controller? How to connect a potentiometer? How to monitor air quality? How to control a fan?

Styra en fläkt

Styra en fläkt
Fläktvarvtalsregulatorer reglerar tillförsel av frisk luft eller utsug av unken luft. Luftflödet kan justeras manuellt eller automatiskt efter behov. Vid manuell kontroll kan fläkthastigheten justeras via en omkopplare eller potentiometer. Detta kan göras lokalt eller på distans. För automatisk hastighetsreglering är en HVAC-givare ansluten till AC-fläkthastighetsregulatorn eller EC-fläkten.
>>>

Styra en luftridå

Styra en luftridå
Luftridå regulatorer styr luftridåns lufthastighet. Luftridåer används ofta för att förhindra luft eller föroreningar från att flytta från ett rum till ett annat. På vintern kan det skapa en termisk barriär för att hålla varm luft inne i byggnaden - till exempel när lagerdörren öppnas för att lasta en lastbil. Vid manuell reglering av en luftridå kan lufthastigheten justeras via en brytare eller potentiometer. Detta kan göras lokalt eller på distans. För automatisk reglering av en luftridå är en HVAC-givare ansluten till AC-fläkthastighetsregulatorn eller EC-fläkten som finns på luftridån.
>>>