Sprite icons

Varför mäta temperatur och relativ fuktighet?

Temperatur och relativ luftfuktighet har en direkt inverkan på invånarnas välbefinnande och komfort.

Torr luft leder till torr hud, kliande ögon och irriterade näsgångar. Den kan orsaka en näsblod eller klåda i halsen och kan förvärra symptom på förkylning och vissa andningsbesvär. Torr luft ökar också statisk elektricitet, som du känner i dina kläder och hår och på möbler och mattor. För höga relativa luftfuktighetsgrader kommer att resultera i kondensbildning på fönster, väggar och tak som är kallare än lufttemperaturen och kan skada byggmaterial och orsaka lukt i dåligt ventilerade utrymmen. Kondensering är termen för en ändring av aggregationstillståndet hos t.ex. en gas eller ånga till vätska. Kondens är vattenånga som svalnar och visas som droppar på en yta eller som moln eller vattendroppar i himlen. Kondensprocessen underlättar tillväxten av mögel och bakterier som kan orsaka andningsbesvär och/eller allergiska reaktioner. Det ger de perfekta förhållandena för tillväxt av husdammkvalster populationen som bland annat kan drabba astmapatienter.

Relativ luftfuktighet (rH)

Termen anger andelen vattenånga (i procent) av den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur. 30% rH betyder t.ex. att luften innehåller 30% av den fukt som den maximalt kan hålla vid den specifika temperaturen. När luft inte kan hålla mer fukt vid en given temperatur (dvs. att rH är 100%), sägs luften vara mättad.

Daggpunkt

Daggpunkten är den temperatur till vilken luft måste kylas för att bli mättad med vattenånga. Vid ytterligare kylning kondenserar den luftburna vattenångan till vätska (dagg). När luft svalnar till daggpunkten genom kontakt med en yta som är kallare än luften kondenserar vatten på ytan. Mätningen av daggpunkten är relaterad till fuktighet. Ju högre luftfuktighet, desto närmare ligger daggpunkten till luftens temperatur.

Eftersom temperatur och relativ luftfuktighet är grundläggande parametrar som bestämmer komforten och välbefinnandet hos invånarna, kan de flesta Sentera-sensorer mäta dessa.

Ventilation i funktion av temperatur och relativ luftfuktighet är intressant i rum där stora fluktuationer i temperatur eller relativ fuktighet regelbundet förekommer, såsom kök eller badrum.
Rapportera ett fel