Sprite icons

Vad är en potentiometer?

En potentiometer är en anordning för att generera en styrsignal. Typiska styrsignaler är: 0-10 VDC, 0-20 mA eller 0-100% PWM. Dessa steglösa, variabla styrsignaler eller analoga signaler kan användas för att styra en EC-fläkt, en frekvensomformare, en elektrisk hastighetsregulator, ett spjällställdon osv. Helt enkelt sagt, det betyder att de kan användas för att manuellt justera fläkthastighet eller spjällets läge. Vissa potentiometrar kräver en matningsspänning, medan andra typer är 'strömlösa' - dessa typer behöver ingen extern matningsspänning.
Rapportera ett fel