Sprite icons

Kan jag styra flera motorer med en fläkthastighetsregulator?

Ja, det är möjligt.
Om du gör det, se till att:
- Alla anslutna motorer är identiska.
- Fläkthastighetsregulatorn väljs, baserat på den totala erforderliga motorströmmen, genom att lägga samman märkströmmen för alla anslutna motorer. Den valda fläkthastighetsregulatorn måste ha en maximal märkström som är lika med eller högre än denna summa.
- Varje motor är skyddad av en enskild termisk överbelastning.
- Motorerna förblir permanent anslutna till fläkthastighetsregulatorn och startas/stoppas inte individuellt medan fläkthastighetsregulatorn är aktiverad.
- När du använder en frekvensomformare: använd endast V/F-läge och applicera ett utgångsfilter.
I scenariot med en fläkthastighetsregulator per motor kan varje motor styras individuellt och köras med olika hastighet. Detta är inte fallet när flera motorer styrs via en fläkthastighetsregulator. För det andra, att köra flera motorer med en fläkthastighetsregulator skapar en enda felpunkt.
Rapportera ett fel