Sprite icons

Hur reglerar jag hastigheten av en fläkt med EC-motor?

En EC-motor eller elektroniskt kommuterad motor kan ses som en växelströmsmotor med integrerad fläkthastighetsregulator.

Detta innebär att en EC-motor kräver en indikation på önskad fläkthastighet eller ett börvärde för fläkthastighet. De vanligaste sätten att tillhandahålla denna information till EC-motorn är:
- Potentiometer som skickar en 0-10 VDC (analog) signal till EC-motorn (*)
- HVAC-givare som skickar en 0-10 VDC (analog) signal till EC-motorn (*)
- HVAC-givare som skickar önskad fläkthastighet via Modbus RTU till EC-motorn (**)
- HVAC-regulator som skickar önskad fläkthastighet via Modbus RTU till EC-motorn (**)
(*) Vissa Sentera-enheter kan också generera en 0-20 mA- eller PWM-signal.
(**) I detta fall krävs en EC-motor med Modbus RTU-kommunikation. Motortypen ska vara kompatibel med Sentera PoM-enheter.
Rapportera ett fel