Sprite icons

Hur fungerar en NDIR CO2-givare

NDIR är en industriell term för "icke-dispersiv infraröd" och är den vanligaste typen av sensor som används för att mäta koldioxid eller CO2 i HVAC-applikationer. En icke-dispersiv infraröd sensor (NDIR) har en detektor som mäter hur mycket infrarött ljus av en specifik våglängd absorberas av den omgivande luften. Denna mätning används sedan för att beräkna CO2-koncentrationen. De största fördelarna med NDIR-sensorer är den låga livscykelkostnaden och en exakt och stabil långvarig drift.
Sentera CO2-givare använder ABC Logic självkalibreringsalgoritmen. Tack vare denna algoritm korrigeras avvikelser i NDIR-sensorer automatiskt i vanliga inomhusapplikationer. Detta eliminerar behovet av att kalibrera sensorerna manuellt. Detta resulterar i en underhållsfri givare med en exceptionellt lång livslängd.
Rapportera ett fel