Sprite icons

Wielofunkcyjne czujniki pokojowe HVAC

08.02.2023 Sylwester Tyrpa

W swojej ofercie produktowej Sentera posiada szeroką gamę sprawdzonych i niezawodnych, wielofunkcyjnych czujników pokojowych HVAC umożliwiających monitorowanie typowych parametrów określających podstawowe parametry powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak temperatura, wilgotność względna, CO2, CO, NO2, jakości powietrza. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła otoczenia system wentylacji można zoptymalizować w zależności od obłożenia pomieszczenia. Aktywację trzech wskaźników LED można ustawić za pomocą Modbus RTU.

Wielofunkcyjne czujniki pokojowe HVAC

Jak monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu? Jakość powietrza w pomieszczeniu to nie tylko to, co czujemy. Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Wraz ze wzrostem izolacji termicznej budynków rośnie znaczenie inteligentnych systemów wentylacyjnych, podejmowane są wysiłki w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenia strat energii. Parametry te mają bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort: temperatura, wilgotność względna, dwutlenek węgla (CO2), lotne związki organiczne (LZO), tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2). Aby utrzymać ilość świeżego powietrza dostarczanego do budynku, ważne jest monitorowanie i utrzymywanie różnicy ciśnień, przepływu i prędkości powietrza. Jako lider w dziedzinie systemów HVAC i sterowania wentylacją, Sentera opracowała szeroką gamę przetworników i czujników pokojowych HVAC, z których każdy ma swoje specyficzne przeznaczenie. Znajdziesz je wszystkie w tej kategorii produktów.

Pokojowe czujniki temperatury

Temperatura jest jednym z kluczowych parametrów w branży HVAC. Te czujniki i przetworniki mierzą temperaturę i przekształcają ją w wyjście analogowe lub rejestr Modbus RTU. Oferta Sentera obejmuje pasywne czujniki temperatury.  Czujniki pasywne do pomiaru temperatury przystosowane są do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, mają prosty i nowoczesny design, który pasuje do każdego wnętrza.

Pokojowe czujniki temperatury i wilgotności względnej

Te czujniki pokojowe HVAC są przystosowane do użytku w pomieszczeniach i mają nowoczesny design, który idealnie pasuje do Twojego wnętrza. Jak mierzyć lub kontrolować temperaturę i wilgotność względną w pomieszczeniu? Oprócz pomiarów temperatury i wilgotności, przetworniki HVAC mają również możliwość obliczenia punktu rosy i czujnik światła otoczenia. Wszystkie parametry można regulować za pomocą Modbus RTU. Oprogramowanie można aktualizować, a wszystkie ustawienia zmieniać za pośrednictwem Modbus RTU. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła otoczenia system wentylacji można zoptymalizować w zależności od obłożenia pomieszczenia. Aktywację trzech wskaźników LED można ustawić za pomocą Modbus RTU.

Pokojowe czujniki, przetworniki CO2

Podwyższony poziom dwutlenku węgla (CO2) może powodować bóle głowy i zmęczenie. Aby zapobiec wysokiemu poziomowi dwutlenku węgla w budynku lub pomieszczeniu, świeże powietrze musi być dostarczane do pomieszczenia. Czujnik Sentera mierzy i kontroluje CO2, temperaturę, wilgotność względną i przekształca zmierzone wartości na analogowy sygnał wyjściowy lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zawartość dwutlenku węgla można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza. Oprogramowanie jest łatwe do aktualizacji i zmiany wszystkich ustawień za pośrednictwem Modbus RTU. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła otoczenia system wentylacji można zoptymalizować w zależności od obłożenia pomieszczenia. Czujnik jest wyposażony w trzy wskaźniki LED wskazujące poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2). Ich aktywację można ustawić za pomocą Modbus RTU.

Pokojowe czujniki  jakości powietrza

Lotne związki organiczne (TVOC) są uwalniane do środowiska z materiałów takich jak środki czyszczące, kleje, farby, nowe dywany, kopiarki i drukarki, materiały budowlane, meble. Są również wydalane przez ludzi i zwierzęta podczas oddychania, potu. Wiadomo, że lotne związki organiczne powodują podrażnienie oczu, nosa i gardła, ból głowy lub zawroty głowy, senność, nudności i zmęczenie. Aby temu zapobiec, szczególnie ważne jest monitorowanie ilości lotnych związków organicznych i wentylowanie pomieszczeń. Przetworniki Sentera TVOC mierzą temperaturę, wilgotność i TVOC oraz przekształcają zmierzone wartości na wyjście analogowe lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zmierzoną ilość TVOC można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.

Pokojowe czujniki CO - NO2

Procesy spalania, jakie zachodzą np. w samochodach poruszających się po podziemnych parkingach, emitują toksyczne gazy, takie jak dwutlenek azotu (NO2) i tlenek węgla (CO). Aby utrzymać odpowiedni poziom komfortu, stężenie tych toksycznych spalin musi być monitorowane, aby zapewnić odpowiednie ilości świeżego powietrza w odpowiednim czasie. Przetworniki CO i NO2 Sentera mierzą temperaturę, wilgotność względną oraz tlenek węgla lub dwutlenek azotu i przekształcają zmierzone wartości na sygnał analogowy lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zmierzony CO można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.

Zgłoś błąd