Sprite icons
Sentera gebruikt cookies !
Privacy beleid
Logo Sentera
Sentera – uw partner in HVAC besturingsoplossingen

Privacybeleid

Het Sentera-privacybeleid is vertaald in verschillende talen. In het geval van discrepanties, prevaleert de Engelstalige versie en worden andere vertalingen alleen voor het gemak geleverd.

Uw privacy is een prioriteit voor Sentera en haar dochterondernemingen in de Sentera Group of Companies (Sentera en de Sentera Group of Companies gezamenlijk "Sentera" genoemd). Sentera zet zich in om de privacy van de gebruikers van haar Sites te beschermen en de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden overgedragen te waarborgen. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ( Algemene verordening gegevensbescherming). Dit privacybeleid ("beleid") zet de gegevensverwerkingspraktijken van Sentera uiteen voor het:

 • Beheer van klantrelaties;
 • Gebruiken van persoonsgegevens van potentiële klanten voor marketingdoeleinden;
 • Beheer van leveranciers- en zakenpartnerrelaties;
 • Beheer van de online winkelactiviteiten van Sentera en door Sentera beheerde websites (dergelijke sites gezamenlijk "Site" genoemd);
 • Aanbieden van andere online diensten (tegen betaling of als gratis proefperiode).

Sentera verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met dit privacybeleid.

Doeleinden en soorten persoonsgegevens die Sentera verwerkt

Beheer van klantrelaties, online winkelactiviteiten en de Site.

Sentera verzamelt en verwerkt doorgaans persoonlijke gegevens van de contactpersonen van haar klanten, de bezoekers van de Site en de gebruikers van de online winkel. Persoonsgegevens worden zo beperkt mogelijk rechtstreeks verzameld bij de contactpersoon van de klant in verband met het aanvragen van een offerte door de klant of het plaatsen van een bestelling voor producten of diensten van Sentera, via het gebruik van de Site of rechtstreeks bij de contactpersoon van de klant via het registratieproces tot de online winkel.

De persoonsgegevens die door Sentera worden verzameld en verwerkt, kunnen zijn:

 • Contactgegevens (bijv. Naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Andere relevante informatie die door u wordt verstrekt wanneer u zich registreert bij de online winkel, of een nieuwsbrief of ander informatiemiddel op de Site bestelt;
 • Informatie die over u wordt verzameld wanneer u de Sentera-onlinewinkel gebruikt (bijv.IP-adres, webloggegevens).
 • Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het leveren van de producten of diensten (zoals het verzenden van het product of het beschikbaar stellen van de dienst aan de klant), en voor het beheren en ontwikkelen van de klantrelatie;
 • Marketingactiviteiten (zoals gerichte e-mailmarketing en het personaliseren van de Site);
 • Diensten ontwikkelen en de gebruikerservaring verbeteren (bijvoorbeeld door de Site te optimaliseren en personaliseren).

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel de uitvoering van een overeenkomst tussen Sentera en de klant, ofwel het gerechtvaardigde belang van Sentera bij de bedrijfsvoering die bestaat uit het beheren van offertes en het ontvangen van bestellingen, evenals het ontwikkelen en beheren van de klantrelatie, zakelijke functies, marketing en communicatie.

Het aanbieden van onlinediensten

Voor online diensten verzamelt en verwerkt Sentera persoonlijke gegevens van gebruikers, die werknemers, contractanten of andere personen van de klant kunnen zijn aan wie de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt of anderszins toegang tot de dienst heeft verleend, in overeenstemming met de voorwaarden van de desbetreffende dienst. Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks verzameld bij de beheerder van de dienst bij het aanmaken van gebruikersaccounts en / of bij het gebruik van de dienst bij de gebruiker.

De persoonsgegevens die door Sentera worden verzameld en verwerkt, kunnen zijn:

 • Contactgegevens (bijv. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers);
 • Informatie die over u wordt verzameld wanneer u de onlinediensten gebruikt (bijv.IP-adres, webloggegevens).

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een gebruikersaccount en het verlenen van toegang tot de dienst;
 • Het aanbieden van de online dienst en voor foutopsporingsdoeleinden;
 • Aanpassen, personaliseren en verbeteren van de dienstverlening.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel de uitvoering van een overeenkomst tussen Sentera en de klant, ofwel het gerechtvaardigde belang van Sentera om de dienst aan de gebruikers te verlenen.

Marketing

Sentera kan persoonlijke gegevens ontvangen en verzamelen (inclusief bijv. Naam, adres, telefoonnummers en e-mail) van marketingdatabases die aan Sentera zijn verstrekt door eigen onderzoek, door derden of openbare bronnen zoals het internet, Google, LinkedIn en verschillende bedrijfsgerelateerde organisaties en evenementen-, leden- en deelnemerslijsten die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten van Sentera.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met de potentiële klanten;
 • Marketingactiviteiten (zoals gerichte e-mailmarketing).

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het gerechtvaardigde belang van Sentera om diensten aan potentiële klanten te promoten en op de markt te brengen.

Leveranciers en zakenpartners

Sentera verzamelt en verwerkt doorgaans persoonsgegevens van vertegenwoordigers van leveranciers en zakenpartners met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten tussen Sentera en het bedrijf dat de betrokkene vertegenwoordigt.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst en het beheren van de relatie tussen Sentera en de leverancier / zakenpartner.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel het nakomen van een overeenkomst tussen Sentera en de leverancier / zakenpartner, ofwel het gerechtvaardigd belang van Sentera bij het beheren van de leverancier / zakenpartnerrelatie.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Sentera draagt uw persoonlijke gegevens niet over aan derden zonder uw toestemming, behalve wanneer dit nodig is voor het verwerken van een offerteaanvraag of het uitvoeren van een bestelling. Dit omvat: het verstrekken van de nodige informatie aan relevante financiële bedrijven, logistieke en transportdienstverleners en geautoriseerde after-sales dienstverleners, evenals het reageren op uw verzoeken of het beantwoorden van uw vragen, of indien nodig om Sentera, de gebruikers van de Site en / of de rechten, eigendommen en / of veiligheid van het publiek.

Sentera kan persoonlijke gegevens delen binnen de Sentera-bedrijvengroep voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Dergelijk delen kan de overdracht van gegevens van en naar andere landen omvatten waarin Sentera actief is, zakelijke activiteiten heeft of anderszins aanwezig is. Sentera kan externe dienstverleners gebruiken bij het implementeren van haar marketingcampagnes. Voor de uitvoering van dergelijke marketingcampagnes kan Sentera persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners.

Bovendien kan Sentera uw contactgegevens en online gedragsgegevens, zoals sitebezoeken, delen met verkoopkanaalpartners voor de verkoop en marketing van Sentera-producten en -diensten.

Omdat Sentera zich inzet voor het beschermen van uw privacy, verkoopt Sentera geen persoonlijke gegevens aan derden voor hun promotiedoeleinden.

Sentera kan uw informatie zowel binnen als buiten de Europese Unie overdragen. Dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en noodzakelijke waarborgen, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, adequaatheidsbesluiten, bindende bedrijfsregels of het US Privacy Shield-kader, om een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonlijke gegevens beschermen

Sentera spant zich in om commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om niet-geautoriseerde toegang tot en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Sentera onderhoudt een beheersysteem voor informatiebeveiliging om informatie, inclusief persoonlijke gegevens, te beveiligen. Informatie wordt alleen als beveiligd beschouwd als de integriteit ervan kan worden gehandhaafd, de beschikbaarheid ervan is gewaarborgd en de vertrouwelijkheid is behouden. Het informatiebeveiligingsbeleid en de procedures van Sentera garanderen de bescherming van informatie tegen ongeoorloofde inzage, wijziging, verspreiding of vernietiging en bieden de nodige herstelmechanismen tegen onopzettelijke en kwaadwillige vernietiging, wijziging of verlies. Toegang tot de persoonlijke gegevens is alleen beperkt tot de werknemers, directeuren, functionarissen, aannemers en dienstverleners van Sentera die de persoonlijke gegevens moeten verwerken als onderdeel van hun taken.

Bewaring van persoonlijke gegevens

Sentera bewaart persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode, waarbij de wettelijke vereisten of beperkingen niet worden overschreden. Persoonlijke gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de procedures voor gegevensopslag van Sentera.

Openbaarmaking vereist door de wet

Als Sentera door de wet, een gerechtelijk bevel of een ander gerechtelijk proces wordt gedwongen om persoonlijke gegevens aan een rechtbank of een derde partij bekend te maken, zal Sentera proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt. U machtigt Sentera hierbij om alle informatie die over u is verzameld voor een van de bovengenoemde doeleinden openbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot het vrijgeven van informatie in verband met een onderzoek naar inbreuken op intellectuele eigendom of andere activiteiten die illegaal zijn of die Sentera aan wettelijke aansprakelijkheid kunnen blootstellen.

Uw rechten

U kunt op elk moment uw recht uitoefenen om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en / of het recht om onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of bijwerken door contact op te nemen met Sentera. U hebt ook het recht om te verzoeken om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat Sentera door haar te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u of uw bedrijf mogelijk niet de producten, diensten of informatie kan leveren die u hebt aangevraagd of besteld. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

De site kan worden gebruikt voor informatieve doeleinden zonder uw identiteit aan Sentera te onthullen en zonder Sentera persoonlijke gegevens te verstrekken.

Sentera maakt echter gebruik van "cookies" om een terugkerende bezoeker als een unieke gebruiker te herkennen. De Sentera-cookie bevat een unieke code waarmee wij uw browser kunnen herkennen tijdens uw bezoek aan onze Site. De server van de Site kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiele apparaat bevindt. Cookies op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen in de map van uw browser. De inhoud van de cookie bestaat uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Met de cookies die Sentera gebruikt, kunnen wij u niet identificeren. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Door onze Site te blijven gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u de installatie van cookies accepteert. De Sentera-cookie wordt 12 maanden op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

Sentera-cookies bevatten zelf geen persoonlijke gegevens. Door te laten zien hoe en wanneer onze bezoekers de site gebruiken, kan Sentera deze blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt ontvangen, of op de hoogte wilt worden gehouden wanneer ze worden geplaatst, kunt u uw webbrowser hiervoor instellen als uw browser dit toestaat. Als u de cookies weigert, verzamelt Sentera geen informatie over uw bezoek, maar als u dit doet, moet u bepaalde informatie bij elk bezoek opnieuw invoeren, anders kan Sentera de functies van de Site niet aanpassen aan uw voorkeuren.

Sentera kan de informatie die in de cookies is opgeslagen, koppelen aan alle persoonlijke gegevens die u via online formulieren indient terwijl u de site bezoekt. Verder houdt Sentera verzamelde statistieken bij, zoals het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, uw browsertype en de url van eventuele verwijzende websites, en algemene informatie over de bewegingenop de Site en gerelateerde informatie. Sentera verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de Site om een gepersonaliseerde Site-ervaring te creëren

Beleidswijzigingen

Sentera kan dit beleid op elk moment met of zonder kennisgeving wijzigen of de toegang tot de site of de inhoud van de site wijzigen of intrekken. De ingangsdatum van deze versie van dit beleid is hierboven vermeld ter referentie. Als Sentera dit beleid wijzigt, wat resulteert in een wezenlijke, ongunstige verandering in de manier waarop Sentera uw persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal Sentera een kennisgeving van een dergelijke wijziging op de Site plaatsen.

Contactgegevens

Sentera verwerkt uw persoonsgegevens. Sentera is werkt naar Belgisch recht en de maatschappelijke zetel is Duitslandstraat 9, B-9140 Temse - België. Dit beleid wordt bepaald door de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de keuze van wettelijke bepalingen.

U kunt op elk moment contact opnemen met Sentera om de door Sentera verzamelde persoonlijke gegevens te controleren:

Sentera streeft ernaar om eventuele meningsverschillen door middel van onderhandelingen op te lossen, maar moet u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recent nieuws
12-07-2023
Wat is een luchtfiltermonitor en hoe haal ik er het hoogste rendement uit?
Wat is een luchtfiltermonitor en hoe haal ik er het hoogste rendement uit? Een luchtfiltermonitor is speciaal ontworpen voor het monitoren en beoordelen van de toestand van luchtfilters in HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning), industriële luchtfiltersystemen of andere systemen die luchtfilters gebruiken. Het helpt bij het evalueren van de prestaties en efficiëntie van luchtfilters en helpt bij het bepalen wanneer ze moeten worden gereinigd, vervangen of onderhouden. >>>
14-03-2023
Wat is het verschil tussen VAV en CAV? Wat komt Constante drukregeling erbij kijken?
Wat is het verschil tussen VAV en CAV? Wat komt Constante drukregeling erbij kijken? Als we het over ventilatiesystemen hebben komen we vaak de termen “VAV”, “CAV” en “Constante drukregeling” tegen. In dit artikel wil ik graag toelichten wat ze juist betekenen, wanneer wat gebruikt wordt en waar men best op kan letten bij het uittekenen en inregelen van een geautomatiseerd ventilatiesysteem. >>>
12-07-2022
SenteraWeb cloud services : Vraaggestuurde ventilatie 2.0
SenteraWeb cloud services : Vraaggestuurde ventilatie 2.0 Iedereen heeft de mond vol over vraaggestuurde ventilatie. Want ventileren moet, dat is duidelijk. Denk maar aan COVID-19 of aan het Sickbuildingsyndroom*. Verse lucht moet, verse lucht doet je goed. Maar meer dan ooit, is het belangrijk dat we ook heel precies gaan ventileren. Niet te veel, niet te weinig, net genoeg. En daar hebben het klimaat en de steile opmars van de energietarieven natuurlijk veel mee te maken. Individueel willen we niet dat de energiekosten de pan uitswingen, en ook allemaal samen willen we deze winter niet zonder gas of elektriciteit vallen. En uiteraard moeten we er ook globaal voor zorgen dat de planeet leefbaar blijft. >>>
16-06-2022
De voordelen van een potentiometer met Modbus RTU
De voordelen van een potentiometer met Modbus RTU We hadden reeds potentiometers met minimum en maximum begrenzing, die werken van lage naar hoge snelheid of omgekeerd, met 0-10 volt, 0-20 mA of PWM uitgang, traploos regelbaar of met instelbare stappen, enz. Maar nu breiden we de familie uit met de SDP-M010 serie potentiometers die voorzien zijn van Modbus RTU. Daardoor zijn niet enkel de instellingen beschikbaar via de Modbus registers, maar kan u vanuit SenteraWeb of uw GebouwBeheerSysteem ook de stand van de potentiometer uitlezen en zelfs de uitgang overschrijven >>>
04-11-2021
Eén ventilatiesysteem gestuurd door 6 verschillende CO2 sensoren
Eén ventilatiesysteem gestuurd door 6 verschillende CO2 sensoren Speciaal voor de Sentera CO2 sensoren is er een specifieke versie van de RDCV9-AD beschikbaar die tot 6 sensoren kan uitlezen >>>