Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Български
Search

Често задавани въпроси за ОВК 

В развития свят хората прекарват 90% от времето си на закрито. Проведените проучвания сочат, че основните замърсители са до пет пъти по-концентрирани на закрито, отколкото навън. Според СЗО около 3,8 милиона души годишно умират от излагане на замърсяване на въздуха в домакинството. Това замърсяване на въздуха в затворени помещения идва от различни източници и включва широк спектър от газове, химикали и други вещества.


Колкото по-въздухонепропусклив е домът ни, толкова по-голям е рискът от покачване на нивата на ЛОС. VOC или ЛОС – „летливите органични съединения“ в закрита среда се изпаряват от почистващите препарати, лепила, бои, нови килими, копирни машини и принтери и дори строителни материали и мебели. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие на потенето и директно от кожата. ЛОС причиняват дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, сънливост, замаяност, гадене, затруднена концентрация и умора.


Затварянето на вратите и прозорците задържа топлината вътре, но това води и до по-висока влажност на средата, особено когато сушим дрехи на радиатори или в сушилни, вместо на открито. По-високата влажност води до образуването на мухъл, влага и конденз, които имат негативен ефект върху здравето ни.


Нашата мисия е да оптимизираме Вашия комфорт, качеството на въздуха на закрито и да допринесем за Вашето здраве по положителен начин. Затова Sentera предлага пълна гама ОВК сензори - очите на една интелигентна вентилационна система, за да следи и подобрява качеството на въздуха.


Какви са ползите за Вас?

Ето кои са преимуществата от доброто качество на въздуха в краткосрочен план:
- По-добро дишане
- По-добър сън
- Елиминиране на алергени
- По-малко неприятни миризми
- Балансирана влажност
- По-малко разходи за енергия
Прочетете повече

Клас на защита IP, понякога наричан международен стандарт за защита от проникване или степен на защита класифицира степента на защита, осигурена от корпуса на дадена устройство срещу проникване на твърди предмети и течности. IP кодът, дефиниран от Международен стандарт IEC 60529, се състои от две цифри, които определят нивото на защита.

Продуктите на Sentera се предлагат в корпуси с различен IP клас, в зависимост от модела и необходимите спецификации. Консултирайте се с техническата спецификация на продукта за допълнителна информация относно наличните модели. По-долу са изброени видовете корпуси на Sentera спрямо техните IP кодове.

IP20: осигуряват известна защита от случаен контакт с ръце / пръсти и не защитават от попадане на прах, вода или други течности в корпуса на продукта. Тези устройства са проектирани за монтаж в електрически табла с достатъчно възможности за вентилация и охлаждане.

IP30: осигуряват защита срещу контакт с ръце / пръсти и по-малки предмети (например отвертка). Те не предлагат защита срещу попадане на прах, вода или други течности в корпуса на продукта. Тези устройства са предназначени за приложение в закрити помещения.

IP54: предпазват от попадане на прах до такава степен, че да възпрепятстват навлизането на частици, които биха попречили на функционирането на вътрешните механизми на устройството. Освен това, такъв корпус издържа и на водни пръски от различни посоки (без водни струи). Тези устройства са проектирани за приложения в по-тежки условия или на открито, ако са защитени от дъжд и пряка слънчева светлина с капак.

IP65: осигуряват защита от проникване на прах и водни струи от всяка посока. Тези устройства са пригодени за използване на открито.

Нивото на IP защита, което ще Ви е необходимо, зависи от Вашите нужди и условията, на които ще бъде изложено устройството на Sentera, както и от всички приложими местни разпоредби. Като цяло, ако не сте сигурни, винаги търсете съвет и избирайте по-високия IP клас.
Прочетете повече

„ПИ управление“ е механизъм за управление на обратна връзка от веригата, който изчислява корекция, като взема разликата между желаното задание и измерената стойност. Често срещаните приложения са круиз контрол, контрол на температурата и т.н.

ПИ алгоритъмът на контролера възстановява измерената стойност до желаната зададена точка с минимално закъснение и пререгулиране.
- П е съкращение от пропорционално и представлява изчислението на корекция. Колкото по-близо е измерената стойност до заданието, толкова по-малки трябва да бъдат корекциите.
- И е съкращение от интегрално и разглежда разликата между заданието и измерена стойност и как тя се развива във времето при прилагане на корекцията.

П и И са параметри, които могат да бъдат зададени ръчно в ПИ контролера. Когато е активирана (и налична) функцията за автоматично настройване на ПИ контролера, тя изчислява оптималните П и И параметри въз основа на реакцията в реално време на процеса на различни контролни стойности.
Прочетете повече

ШИМ ( „широчинно-импулсна модулация“ или „модулиране на продължителността на импулсите (ШПМ)) е модулиращ контролен сигнал, подобен на аналоговия сигнал (0-10 VDC или 0-20 мА). Този сигнал може да се използва за изпращане на зададената скорост на въртене към ЕС мотор или електронен регулатор на обороти за АС мотори. Друго примерно приложение е задаване на позиция на актуатор.

Естествено, скоростта на ЕС вентилатора ще се увеличи до пропорцията на стойността на аналоговия сигнал (0-10 VDC или 0-20 мА). За ШИМ сигнала това става по следния начин:

- Честотата на ШИМ сигнала определя продължителността на един пълен цикъл „високо/ниско“. Например, честотата 1.000 Hz означава, че на всяка една секунда ШИМ сигналът отчита 1.000 високи/ниски цикъла.

- Сравнението на продължителността на високата точка в сравнение с пълния сигнал (т.нар. „цикъл на работа“ ("duty cycle"), изразен в проценти) определя скоростта, с която моторът или вентилаторът трябва да работи, или зададената позиция при наличие на актуатор.

Захранващото напрежение се изисква за генериране на ШИМ сигнал за регулиране. Повечето от устройствата на Sentera с аналогов изход имат вградено захранващо напрежение (3,3 VDC или 12 VDC), но в случай че ЕС моторът изисква ШИМ сигнал със специфична амплитуда, трябва да се приложи допълнителен източник на захранване.

Така че, когато използвате устройство на Sentera за регулиране на вентилатор (или актуатор) чрез ШИМ сигнал, уверете се, че и честотата (Hz), и амплитудата (VDC) на модулиращият изход на устройството на Sentera съответстват на честотата и амплитудата, зададени от външното устройство.
Прочетете повече

Превключвателят може да се използва за регулиране на скоростта на еднофазни 3-степенни вентилатори. Тристъпковите превключватели за управление на Sentera се предлагат с или без позиция OFF. Те свързват мрежовото захранване 230 VAC към началната намотка на двигателя или към една от точките на свързване на основната намотка на двигателя. По този начин 230 VAC е свързан само към един от трите контакта. Това Ви позволява да регулирате скоростта на вентилатора от ниска до висока в 3 стъпки.
Прочетете повече

Потенциометърът е устройство за генериране на контролен сигнал. Типичните контролни сигнали са: 0-10 VDC, 0-20 mA или 0-100% ШИМ. Тези безкрайно променливи сигнали или аналогови сигнали могат да се използват за управление на електронно комутируем вентилатор (ЕС), честотен инвертор, задвижка, клапа и т.н. С прости думи това означава, че те могат да бъдат използвани за ръчно регулиране на скоростта на вентилатора или позицията на клапата. Някои потенциометри изискват захранващо напрежение, докато други видове са незахранени" - те не се нуждаят от захранващо напрежение.
Прочетете повече

Докато потенциометърът генерира безкрайно променлив управляващ сигнал, превключвателят генерира стъпков управляващ сигнал. Аналоговият сигнал 0-10 V е разделен на 3 или 4 стъпки. Това Ви позволява ръчно да регулирате скоростта на вентилатора или позициите клапите в 3 или 4 стъпки.
Прочетете повече

Рискът от предаване на вируса SARS-CoV-2 чрез аерозоли е незначителен на открито или в просторни затворени помещения. В допълнение към обичайните стандартни хигиенни мерки Федерацията на европейските асоциации за отопление, вентилация и климатизация (REHVA) съветва да се засили вентилацията, за да се намали рискът от заразяване или предаване по въздуха. Те съветват да се деактивира рециркулацията на въздуха в помещението, да се увеличи скоростта на подаване на чист въздух и степента на извличане на застоял въздух. Вентилационната система следва да работи непрекъснато. За необитаеми помещения дебитът на въздушния поток може да бъде намален, за да се спести енергия.
При липса на вентилационна система, съветват да се проветрява често като се отварят прозорците, както и да се следи качеството на въздуха в помещенията. Sentera съветва да използвате трансмитери за CO2 или качество на въздуха, за да следите качеството на въздуха в помещението. Тези сензори са предназначени за мониторинг на качеството на въздуха на закрито. Още преди хората да усетят лошото качество на въздуха или липсата на вентилация, сензорите на Sentera ще Ви предупредят да отворите прозореца.


За повече информация посетете нашия микросайт
Прочетете повече

Устройствата на Sentera обменят информация чрез мрежа, наречена Modbus RTU.

Modbus RTU е комуникационен протокол за серийно предаване чрез RS485. Казано по-просто, това е метод, използван за предаване на информация по серийни линии (технология RS485) между електронни устройства. Устройството, изискващо информацията, се нарича Master (Главно устройство), а устройствата, предоставящи информация, са Slaves (Подчинени устройства). В стандартна Modbus мрежа има едно главно и до 247 подчинени устройства, всяко с уникален адрес на от 1 до 247. Главното устройство може да записва информация в подчинените устройства
Прочетете повече

„PoM“ или „Power over Modbus“ означава, че както комуникацията по Modbus RTU, така и захранването с 24 VDC се предават чрез един неекраниран мрежов кабел с усукана двойка (UTP).


Продуктите от серии -M на Sentera използват тази технология и могат да бъдат свързани чрез един прост RJ45 конектор. Това прави окабеляването по-ефективно и намалява риска от неправилни връзки.
Прочетете повече

Устройствата на Sentera могат да бъдат свързани заедно чрез „PoM“ или „Power over Modbus“ – комбинация от захранаване с 24 VDC и комуникация по Modbus. Това означава, че както Modbus RTU комуникация, така и захранването с 24 VDC се осъществяват чрез един неекраниран мрежов кабел с усукана двойка (UTP).

Устройствата на Sentera от версия –M могат да бъдат свързани заедно чрез RJ45 конектори. UTP е кабел с проводници, които са усукани заедно, за да се намали шума и взаимното прекъсване.

UTP кабелът има много предимства. Инсталира се лесно и е по-евтин от други видове мрежови носители.
Прочетете повече

Препоръчваме общата дължина на кабела на сегмент да не надвишава 1.000 м. (Общата дължина на кабела = сумата от основната линия на мрежата и всички разклонения). Избягвайте разклонения на главната линия. Ако има разклонения, те трябва да бъдат възможно най-къси. Комбинираната дължина на всички разклонения не трябва да надвишава 20 м.

Когато общата дължина на кабела стане твърде голяма, ще има смущения в комуникацията по Modbus RTU. За компенсиране на тези загуби на комуникация поради дължината на кабела може да се използва повторител по Modbus (например DPOM-24-20) за компенсиране на дължината на кабела.
Прочетете повече

Устройствата на Sentera могат да бъдат свързани заедно чрез „PoM“ или „Power over Modbus“ – комбинация от захранаване с 24 VDC и комуникация по Modbus. Това означава, че както Modbus RTU комуникация, така и захранването с 24 VDC се осъществяват чрез един неекраниран мрежов кабел с усукана двойка (UTP).

По-големите мрежи, състоящи се от множество устройства, трябва да бъдат разделени на различни сегменти. За всеки сегмент общото потребление на ток трябва да остане ограничено до 1,5 A максимум.

За да изберете правилното захранване, изчислете общата сума от максималната консумация на ток на всички свързани устройства в сегмента. Изберете захранване с достатъчен капацитет за осигуряване на захранване на всички свързани устройства въз основа на тази сума. Съветваме да се използва не повече от 90% (*) от максималния капацитет на захранването, за да се компенсират загубите на мощност в кабелите и пусковия ток.

(*) В зависимост от устройствата, свързани към PoM мрежата.
Прочетете повече


Всички параметри на устройствата на Sentera могат да се проследяват и настройват по Modbus RTU. С цел улеснение на конфигурирането и монитринга на Вашето устройство от Sentera, съветваме да използвате една от следните опции:

Софтуера 3SM
Този софтуер позволява следене и конфигуриране на устройства на Sentera. Инсталирайте 3SModbus и свържете своите устройства от Sentera към компютъра. Съветваме Ви да използвате конвертора CNVT-USB-RS485-V2, за да свържете своите устройства от Sentera към компютъра. Свързаните устройства се разпознават автоматично. Като кликнете върху тях, може да следите или променяте настройките на параметрите.


Конфигуратора Sensistant
Ако не желаете да използвате компютър за конфигуриране на Вашето устройство от Sentera, SENSISTANT е най-добрият вариант. SENSISTANT е конфигуратор по Modbus. Свържете SENSISTANT към сензор за ОВК на Sentera или регулатор на обороти и направете необходимите Ви настройки.


SenteraWeb
Чрез интернет гейтуей на Sentera може да свържете устройство(а) на Sentera към SenteraWeb. Чрез SenteraWeb може да се конфигурират и следят параметри. Също така е възможно регистриране на данни.
Прочетете повече

Да. Всички устройства на Sentera с комуникация Modbus RTU могат да се използват самостоятелно или могат да бъдат интегрирани в Modbus RTU мрежа. В много ситуации настройките на параметрите по подразбиране ще са достатъчни, за да започнете да използвате продукта. За приложенията, при които някои параметри трябва да бъдат коригирани или оптимизирани, Ви съветваме да използвате безплатния 3S Modbus софтуер на Sentera. Свържете устройството на Sentera към компютъра си и софтуерът 3S Modbus автоматично ще разпознае свързаното устройство. Входните регистри - input registers - на Modbus са само за четене, регистрите за съхранение - holding registers - могат да бъдат променяни според Вашите нужди.
Прочетете повече

Настройките на параметрите на устройствата на Сентера могат да се променят чрез регистрите за съхранение (Holding registers) в картата с Modbus регистрите.  Възможно е разграничаването на два вида параметри: комуникационни (предават информацията) и работни.

Нулирането на комуникационните параметри е запаметено в хардуера на устройството.  Тази опция е необходима в случаите, когато няма комуникация със софтуера на устройството.  Поставете джъмпер на щифтове 1 и 2 за минимум 5 секунди, за да върнете фабричните настройки на комуникационните параметри.

Работните параметри могат да се занулят чрез софтуера за конфигуриране 3SModbus или чрез Modbus устройството за конфигуриране на SENSISTANT като просто активирате регистър за съхранение 10 (Holding register 10). По този начин фабричните настройки на всички работни параметри ще бъдат възстановени.  Възможно е и ръчно възстановяване на фабричните настройки на някои параметри с помощта на софтуера.

А в това видео можете да видите как могат да се възстановят фабричните настройки на хардуера и софтуера на ОВК сензор:
video
Прочетете повече

Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите.


Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Освен това, може да причини кървене от носа или възпаление в гърлото, придружени със симптоми на настинка или други респираторни проблеми. Също така, той засилва статичното електричество. Това можете да усетите по дрехите и косата си, а също по мебелите и килима.


Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради. Кондензацията представлява процеса на преминаване от газообразно към течно агрегатно състояние на веществото. Може да се дефинира и като превръщането на водна пара в течност при контакт с повърхност. Обикновено се наблюдава при охлаждане на водните пари, които кондензират върху повърхност с по-ниска температура или когато равновесието на водните пари във въздуха, т.е. влажността му, надхвърля определени граници. Процеса на кондензация благоприятства образуването на мухъл и бактерии, които причиняват дихателни проблеми и/или алергични реакции. В следствие се създават условия за размножаването на акари, които пречат на болните от астма.


Относителна влажност
Относителната влажност (rH) представлява отношението на парциалното налягане на водните пари към равновесното налягане на парите на водата при дадена температура. Например: 30% rH означава, че въздухът съдържа 30% от влагата, която може да задържи при дадена температура. Когато въздухът не може да поеме повече влага при дадена температура (т.е. rH = 100%), той е достигнал нивото си насищане.


Точка на оросяване
Точката на оросяване представлява температурата, при която въздухът достига състояние на насищане с вода в следствие на охлаждане. При допълнително охлаждане, водните пари ще кондензират и ще се превърнат в течност (роса). Когато въздухът се охлади до течно състояние в следствие на контакта с повърхност, която е по-студена от самия въздух, водата ще кондензира върху повърхността. Температурата на точката на оросяване е пропорционална на влажността. По-високата точка на оросяване означава повече влажност във въздуха.


Сензорите на Sentera измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.


Вентилацията във функция на температура и относителната влажност е необходима в стаи, където се наблюдават големи колебания в температурата или относителната влажност, като кухненски помещения или бани.
Прочетете повече

Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да увеличат на енергийната ефективност на сградите.


Изброените по-долу параметри засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве:
- Температура
- Относителна влажност
- CO2


Като специалисти в разработването на решения за контрол за вентилационни системи, ние от Sentera разполагаме с богата гама от сензори със специфични предназначения. С цел да улесним избора Ви на сензор, ще Ви поясним подробно различните параметри.


Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите. Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Освен това, може да причини кървене от носа или възпаление в гърлото, придружени със симптоми на настинка или други респираторни проблеми. Също така, той засилва статичното електричество. Това можете да усетите по дрехите и косата си, а също по мебелите и килима.


Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради.


Сензорите на Sentera измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.


CO2 - недисперсионни инфрачервени сензори (NDIR) за CO2
Освен като вторичен продукт от изгарянето на газове, въглеродният диоксид (СО2) се отделя и в резултат на метаболизма при живите организми. Предвид факта, че и хората издишат въглероден диоксид, завишеното му ниво в сградите често се използва като индикатор за необходимостта от свеж въздух.


Завишеното съдържание на въглероден диоксид може да причини главоболие и умора, а твърде високата концентрация води до гадене, световъртеж и повръщане. При прекалено високи нива е възможна дори загуба на съзнание. Било то в сгради или стаи, притокът на свеж въздух трябва да се осигури във всяко помещение, за да се избегнат високите нива на въглероден диоксид.


NDIR е професионалният термин за „недисперсен инфрачервен сензор" и е най-често срещаният вид сензори, използвани за измерване на CO2. Молекулите на CO2 абсорбират част от спектъра на инфрачервената светлина, като в същото време пропускат останалите вълни. Впоследствие, останалото неабсорбирано количество светлина от молекулите на CO2 или оптичния филтър се регистрира от ИЧ сензор. Детекторът измерва разсейването в излъченото от ИЧ лампа количество светлина и регистрираното количество ИЧ светлина. Разликата е пропорционална на броя на молекулите CO2 във въздуха в помещението.


Вентилацията, базирана на нивото на CO2, е необходима в стаи с вариращ брой обитатели, като заседателни зали, класни стаи, университети и т.н.
Прочетете повече

Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да увеличат на енергийната ефективност сградите.


Изброените по-долу параметри засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве:- Температура- Относителна влажност- TVOC (общо ЛОС) или CO2 еквивалент.


Като специалисти в разработването на решения за контрол за вентилационни системи, ние от Sentera разполагаме с богата гама от сензори със специфични предназначения. С цел да улесним избора Ви на сензор, ще Ви поясним подробно различните параметри.


Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите. Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Освен това, може да причини кървене от носа или възпаление в гърлото, придружени със симптоми на настинка или други респираторни проблеми. Също така, той засилва статичното електричество. Това можете да усетите по дрехите и косата си, а също по мебелите и килима. Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради.


Сензорите на Sentera измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.


ЛОС - летливи органични съединения
Замърсяване на въздуха в закрити помещения в следствие на пребиваването на хората поначало се свързва с нивото на CО2, което често се използва като индикатор за недостатъчна вентилация на помещението. Това обаче не изчерпва всички ефекти върху човека.

ЛОС или „летливите органични съединения“ са причинители на възпаления на ушите, носа и гърлото, главоболие, отпадналост, световъртеж, гадене, проблеми с концентрацията и умора. В закрити помещения ЛОС се отделят от различни източници като започнем от почистващи препарати, лепила, боя, нови килими, копирни машини до строителни материали и обзавеждане. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие на потенето и директно от кожата.


CO2eq - CO2 еквивалент на база измерените стойности на ЛОС
За по-прецизното следене на качеството на въздуха на закрито, Sentera разработи мултифункционалния сензор за общо ЛОС (TVOC), който отчита нивата на температура, относителна влажност, осветеност и ЛОС. Той включва възможност за преобразуване на стойностите от измерванията на ЛОС към техния CO2 еквивалент.

Сред редицата сензори за ЛОС, новият трансмитер се отличава с повишена чувствителност към водорода (H2). Приема се, че в закрити помещения съотношението в концентрацията на Н2 и CO2 от човешкото дишане е показателно, тъй като относителните им стойности са устойчиви: CO2 - 4% и H2 - 10 ppm. На практика, хората са основните източници на CO2 и H2 в закрити помещения.

Така замърсяването на въздуха в резултат от човешко присъствие може да се разграничи от други замърсители, а на свой ред това позволява регулирането на вентилацията спрямо нуждите на действителните обитатели на помещенията.


Вентилацията във функция на ниво TVOC - общо ЛОС (или CO2eq) е нужна в среди, където качеството на въздуха в помещенията трябва да се оптимизира непрекъснато, например: в дневната, в офис сгради, определени индустриални среди и т.н.
Прочетете повече

Мащабните съвременни проекти като търговски центрове, офис сгради, големи хотели и палати за събития вече задължително включват паркинги - закрити, подземни, многоетажни. Закритите помещения на подземните гаражи карат човек да се замисли, как да прочиства гаражите от изгорелите автомобилни газове.

По време на придвижването в закрити гаражи, автомобилите изпускат отровни газове като азотен диоксид (NO2) и въглероден оксид (CO). Ниските тавани на подземните или затворени паркинги и гаражи са предизвикателство за вентилационната система. Една интелигентна вентилационна система трябва да предотвратява натрупването на токсини от изгорелите газове на двигателя и следователно тя се нуждае от сензор, адаптиран към тези условия.

Sentera има специална гама сензори за всички тези приложения. Те измерват температура, относителна влажност, въглероден моноксид (CO), азотен диоксид (NO2), както и нивото на осветеност и се предлагат в различни продуктови серии според степента на защита на корпуса.

Прочетете повече

Sentera предлага устройства за измерване или регулиране на стойностите на следните параметри: температура, относителна влажност, въглероден диоксид, качество на въздуха (или летливи органични съединения - ЛОС), въглероден оксид, азотен диоксид, диференциално налягане, обем на въздуха и скорост на въздуха.

Трансмитер или сензор е устройство за измерване на дадени параметри. Устройството превръща измерената стойност в аналогов изход (0-10 VDC / 0-20 мА / ШИМ) или регистър на протокола Modbus RTU.

Интелигентният сензор има опция за задаване на различни обхвати за различни параметри. Този тип сензори имат един-единствен изход. Когато всички измерени стойности са в минималния обхват, изходът на сензора остава в своя минимален обхват. Когато една от измерените стойности достигне максималния обхват, изходът на сензора също ще се увеличи до максимум. Тази функция дава възможност за контрол на обема на въздуха вместо различните параметри чрез един интелигентен сензор. Стойността с най-стеснен диапазон има най-голямо въздействие над изхода на сензора.

Контролерът или регулаторът предлага възможност за определяне на задание чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Чрез регулирането на изхода, контролерът ще се опита по възможност да поддържа измерените стойности колкото е възможно по-близки до стойностите на заданието.
Прочетете повече

Някои от трансмитерите за CO2 за въздуховоди и външен монтаж са оптимизирани за приложения в селското стопанство. Диапазоните на измерване са адаптирани към нуждите на селското стопанство, а електрониката е обработена със специално покритие, което ги прави допълнително устойчиви на корозия. Могат да бъдат измерени концентрации на CO2 до 10.000 ppm. За повече подробности потърсете: „DSMH“ или „ODMH“.
Прочетете повече

Сензорите на Sentera от версия -F се захранват с 24 VDC. Този тип сензори изискват 4-проводно свързване. Те могат да бъдат свързани с 4-проводен електрически кабел: 2 проводника за захранващото напрежение и 2 проводника за изходния сигнал. В сензорите от версия -F масата на захранващото напрежение и аналоговият изход са галванично разделени. Ето защо те изискват 4-проводна връзка.
4-проводната връзка намалява риска от електрически смущения, тъй като захранващото напрежение и изходният сигнал остават напълно разделени.
Сензорите на Sentera от версия -G се захранват с 24 VAC или 24 VDC. Този тип сензори изискват 3-проводно свързване Те могат да бъдат свързани с 3-проводен електрически кабел. Масата на захранващото напрежение (V-) е вътрешно свързана с масата на аналоговия изход (GND). Нарича се „обща маса". Това означава, че за свързване на захранващото напрежение и аналоговия изход са необходими само 3 проводника. Поради тази „обща маса“, сензорите тип -G и -F не ​​могат да се използват заедно в една и съща мрежа.
Никога не свързвайте общата маса на сензорите тип -G към други устройства, захранвани от постояннотоково (DC) напрежение. Това може да доведе до трайна повреда на свързаните устройства.
Прочетете повече


NDIR е индустриален термин за „недисперсен инфрачервен“ сензор, като това е най-често срещания тип сензори за измерване на въглероден двуокис (накратко: CO2) в ОВК индустрията.

Недисперсният инфрачервен сензор (NDIR) има вграден детектор за измерване на количеството инфрачервена светлина с определена дължина на вълната, абсорбирана от околния въздух. След това измереното количество светлина се използва за изчисляване на концентрацията на CO2. Основните предимства на (NDIR) сензорите са ниските разходи на жизнения цикъл, както и дългосрочните точност и стабилност на работа на сензора.

Сензорите за измерване на CO2 на Сентера използват алгоритъма за калибриране на сензора „ABC”. Благодарение на този алгоритъм, отклонението в измерванията на NDIR се променя автоматично, като сензора е настроен да работи в нормални закрити помещения. Тази функция намалява нуждата от ръчно калибриране на сензорите. В такъв случай, сензора с изключително дълга продължителност на работа няма нужда от поддръжка.

Прочетете повече

Не е задължително калибриране за CO2 сензорите на Сентера.  Веднъж след като бъдат инсталирани, интелигентният алгоритъм се използва за автоматично рекалибриране на устройството.  Тази функция изключва опасенията на потребителите относно засичането на CO2, а то е отклонение в измерването на сензора и рекалибриране на сензора.
На практика, всички сензори, включително и сензорите за измерване на CO2, имат отклонение в измерването.  Отчасти, градуса на отклонение зависи от използването на качествени компоненти с отличен дизайн.  Но дори и при наличието на двете, все още може да се забележи леко отклонение в измерването на CO2 сензора.  А това води до задължителното рекалибриране на сензора.  Процеса на ръчно рекалибриране на сензора е лесен, но изисква време и може да се окаже значително скъпо в случай че е нужно това да се прави по-често.  Благодарение на интелигентният алгоритъм за рекалибриране, работният живот на устройството се удължава, а от това могат да е спестят и доста разходи.

Как работи алгоритъма за автоматично рекалибриране?
Микропроцесорът на сензора може да запаметява дори и най-ниските стойности на концентрация на CO2 през последните 24 часа.  Предполага се, че тази ниска точка е извън диапазона на CO2.  Сензорът е достатъчно интелигентен, за да намали периодичните повишени нива на концентрация, които могат да възникнат, ако помещението се използва през цялото време.  След като сензорът е събрал минимума запаметени нива на концентрация на CO2, той е готов за извършване на статистически самоанализ. Ако анализът покаже, че има отклонение в измерванията на сензора, се прави малка корекция на измерения коефициент, за да се компенсира отклонението.
Важно е да се отбележи, че сензорите на Sentera за измерване на CO2 са проектирани за приложения, при които помещенията остават свободни в продължение на 4 часа на ден или повече, така че концентрацията на CO2 в помещенията да се понижи до стандартните нива.
В случай че CO2 сензорът на Сентера се използва за приложения на открито, в които е по-малко вероятно да се засичат концентрации на CO2, то тогава алгоритъма за самокалибриране на сензора трябва да бъде деактивиран.  А това става възможно чрез регистър за съхранение 40 (Holding Register 40) в картата с Modbus регистрите.  По подразбиране, алгоритъма за самокалибриране е активиран.

Прочетете повече

АС моторът (прометливотоковият електродвигател) има намотка на статора. Променливотоковото захранавне, подавано към статора на двигателя, създава магнитно поле, което се върти във времето с променливите трептения. Това магнитно поле се използва за генериране на въртящия момент на двигателя. АС моторите (и със сигурност индукционните мотори) са сравнително евтини и имат проста конструкция, в сравнение с постояннотоковите. От друга страна, постояннотоковите мотори предлагат много висока енергийна ефективност.

Безчетковите постояннотокови електродвигатели (Brushless DC motors) се наричат още EC мотори (или електронно комутируеми двигатели). Те са синхронни двигатели с постоянен ток, захранвани с постоянен ток чрез интегриран регулатор на скоростта на вентилатора, който произвежда променлив електрически сигнал за задвижване на мотора. Интегрираният регулатор използва постоянен ток, включван и изключван при
висока честота за модулация на напрежението и го предава през три или повече несъседни намотки. Тъй като регулаторът трябва да насочва въртенето на ротора, той изисква някои средства за определяне на ориентацията / положението на ротора (по отношение на намотките на статора). разработки включват датчик, използващ ефекта на Хол или въртящ се енкодер, за да измерват директно положението на ротора.
Прочетете повече

Както в индукционните, така и в синхронните мотори, променливият ток, подаван към статора на мотора, създава магнитно поле, което се върти във времето с АС трептенето.

Роторът на един синхронен мотор е оборудван с постоянни магнити, така че той се върти с абсолютно същата скорост като полето на статора.

Магнитното поле в ротора на един индукционен двигател се създава единствено чрез индукция, вместо да се самомагнетизира, както при двигателите с постоянен магнит. За да се индуцират токове на ротора, скоростта на физическия ротор трябва да е по-ниска от скоростта на въртящото се магнитно поле на статора; в противен случай магнитното поле няма да се движи спрямо проводниците на ротора и няма да се индуцират токове. Тъй като скоростта на ротора пада под синхронна скорост, скоростта на въртене на магнитното поле в ротора се увеличава, индуцирайки повече ток в намотките и създавайки по-голям въртящ момент. Под товар, скоростта спада и приплъзването се увеличава достатъчно, за да създаде достатъчен въртящ момент, за да завърти товара. Поради тази причина индукционните двигатели понякога се наричат ​​асинхронни двигатели.

За индукционните мотори са определени следните международни стандарти за ефективност: IE1, IE2, IE3, IE4 и IE5.

Синхронните мотори често се наричат ​​PMSM (синхронни електродвигатели с постоянни магнити), BLDC (безчеткови постояннотокови електродвигатели) или SyncRM (синхронно реактивни електродвигатели).

Всички тези видове мотори могат да бъдат регулирани чрез нашите честотни инвертори.
Прочетете повече

Как мога да регулирам скоростта на вентилатор с АС индукционен мотор?
Регулируемият по напрежение АС мотор може да се управлява чрез промяна на напрежението на двигателя. Sentera предлага различни видове регулатори на скоростта на вентилатора за тези видове мотори, базирани на различни технологии:
Технологии, които регулират оборотите на мотора чрез намаляване на напрежението на мотора:
- Трансформаторните регулатори  са за 5-стъппково регулиране на скоростта за АС двигатели, регулируеми по напрежение. Този вид регулатори  с автотрансформатори предоставят просто, но стабилно решение за контрол на скоростта на вентилатора чрез регулиране на напрежението на променливотоковия мотор стъпково. В някои случаи, регулаторът може да започне да бръмчи поради технологията с автотрансформатор, но моторът ще бъде много тих. Налични са регулатори за еднофазни или трифазни мотори с регулируемо напрежение до 20 A.
- Електронните регулатори предлагат безкрайно променливо регулиране на скоростта за АС мотори, регулируеми по напрежение. Те използват фазово управление на ъгъла (TRIAC технология) за регулиране на напрежението на двигателя и за контрол на скоростта на вентилатора. Благодарение на тази технология регулаторът ще бъде много тих. В зависимост от типа на мотора, той може да започне да бръмчи при ниска скорост. Налични са регулатори за еднофазни или трифазни мотори с регулируемо напрежение до 10 A.
- AC чопърите (използващи технология чрез насичане на сигнала) прилагат безкрайно променливо регулиране на скоростта за еднофазни двигатели с променливо напрежение. Те настройват напрежението на двигателя чрез PWM (Pulse Width Modulating) или ШИМ – широчинно-импулсна модулация, използвайки IGBT транзистори (биполярни транзистори с изолиран гейт). В сравнение с електронните регулатори, променливотоковите чопъри генерират изходен сигнал с почти идеална синусоидална форма, докато електромагнитното замърсяване остава ограничено. Така моторът и регулаторът работят безшумно. Предлагат се за еднофазни АС мотори до 2,5 A.
За тези AC индукционни двигатели, които не могат да бъдат регулирани чрез промяна на напрежението на двигателя, е необходим честотен инвертор / преобразувател (или VFD - задвижващ механизъм с променлива честота. ).
Тези регулатори на скоростта на вентилатора настройват напрежението на двигателя чрез PWM (Pulse Width Modulating) или ШИМ – широчинно-импулсна модулация, използвайки IGBT транзистори (биполярни транзистори с изолиран гейт). Съотношението напрежение към честота се поддържа постоянно, което води до оптимално регулиране на двигателя и много безшумна работа както на двигателя, така и на честотния инвертор.  Предлагат се за еднофазни или трифазни двигатели до 46 A.
Във всички тези случаи, желаната скорост може да бъде настроена ръчно чрез копче (локално или дистанционно) или във функция на нивото на CO2, качество на въздуха или друг параметър (според нуждите, автоматизирана вентилация). Във втория случай, към регулатора е свързан ОВК сензор, за да изчисли оптималната скорост на вентилатора. Повече информация можете да намерите на страницата за решения на Sentera.

Прочетете повече

За тези видове мотори е необходим честотен инвертор.
Честотните инвертори разполагат с безкрайно променливо регулиране на скоростта за различни видове индукционни и синхронни двигатели. Те генерират почти перфектно синусоидно напрежение на двигателя чрез
PWM (Pulse Width Modulating) или ШИМ – широчинно-импулсна модулация, използвайки IGBT транзистори (биполярни транзистори с изолиран гейт). Регулаторът и моторът работят изключително тихо. Предлагат се за еднофазни или трифазни двигатели до 46 A.

Скоростта на електродвигателя може да се регулира ръчно чрез копче (локално или дистанционно управление) или във функция на нивото на CO2, качество на въздуха или друг параметър (според нуждите). В този втори сценарий, ОВК сензор е свързан към контролера на скоростта на вентилатора, за да изчисли оптималната скорост на вентилатора.

Повече информация можете да намерите на страницата с решения на Sentera.
 
Прочетете повече

EC моторът (електронно комутируем електродвигател) може да се разглежда като АС мотор с интегриран регулатор на скоростта на вентилатора.
Това означава, че EC двигателят изисква индикация на желаната скорост на вентилатора или зададена стойност на скоростта на вентилатора. Най-често срещаните начини за подаване на тази информация на двигателя на EC са:
- Потенциометър, който изпраща 0-10 VDC (аналогов) сигнал към EC двигателя (*)
- ОВК сензор, който изпраща 0-10 VDC (аналогов) сигнал към EC мотора (*)
- ОВК сензор, който изпраща желаната скорост на вентилатора чрез Modbus RTU към EC мотора (**)
- ОВК контролер, който изпраща желаната скорост на вентилатора чрез Modbus RTU към EC мотора (**)

(*) Някои устройства на Sentera също могат да генерират сигнал 0-20 mA или ШИМ.
(**) В този случай се изисква EC мотор с комуникация Modbus RTU. Типът мотор трябва да е съвместим с устройствата на Sentera PoM.
Прочетете повече

Най-добрият начин да направите това е чрез Modbus RTU. Предимствата на тази модерна дигитална технология е устойчивостта на смущения. Благодарение на тази технология ще можете да използвате по-дълги кабели - до 1.000 м - без риск от загуба на информация. Устройствата, които са свързани чрез Modbus RTU, могат да обменят много информация - не само желаната скорост на вентилатора, но също така е възможно да ги проследявате и контролирате чрез интернет.

По-старата аналогова технология все още присъства в много инсталации. В тези инсталации желаната скорост на вентилатора обикновено се предава чрез 0-10 VDC / 0-20 мA или ШИМ. Недостатъкът на тази технология е чувствителността за смущения. Ако дължините на кабела са > 10 м, максималната стойност, получена от другата страна на кабела, вече няма да бъде 10 VDC поради съпротивлението на кабела. Също така, захранващите кабели в близост до сигналния кабел, замърсяването с ЕМС (електромагнитни смущения) или магнитните полета могат да нарушат аналоговия сигнал. И тъй като се предава само желаната скорост на вентилатора, няма възможност да се следи състоянието на свързаното устройство или други параметри чрез интернет.
Повече информация можете да намерите на страницата с решения на Sentera.
Прочетете повече

Кick start (бърз старт) и soft start (нормален старт) са двата начина на пускане на мотора или вентилатора.

Kick start - моторът ще се ускори веднага от пускане до максимална скорост. След този период на стартиране (обикновено 8 - 10 сек), моторът ще намали скоростта до желаната настройка на скоростта на вентилатора. Този метод на стартиране често се използва, за да се избегне спирането на двигателя при ниска скорост. Недостатъкът е механичното напрежение при стартиране и високия пусков ток на двигателя.

Soft start — моторът плавно ще се ускори от до желаната зададена скорост на вентилатора. Този метод на стартиране Ви дава предимството на намалено механично напрежение и по-ниски пускови токове на двигателя.
Прочетете повече

Да, това е възможно. Ако правите това, уверете се, че:

- Всички свързани двигатели са напълно еднакви.
- Регулаторът на обороти се избира въз основа на необходимия общ ток на двигателя, като се сумира номиналния ток на всички свързани двигатели. Избраният регулатор трябва да има максимална стойност на тока, която е равна или по-висока от тази сума.
- Всеки двигател има отделна термозащита.
- Моторите остават постоянно свързани с регулатора и не се стартират или спират поотделно, докато регулаторът е активиран.
- Когато използвате честотен инвертор: работете само в режим V / F и приложете изходен филтър.

При единствен регулатор на скоростта, всеки двигател може да се управлява отделно и да работи с различна скорост. Това не е така, когато няколко двигателя се управляват чрез един регулатор. Второ, при регулирането на няколко двигателя с един регулатор, в случай на повреда на едно устройствата, спират всички.
Прочетете повече

Изолацията на намотките на мотора предотвратява късо съединение в намотките или свързване на намотката със заземяването. Класът на изолация на намотката на двигателя определя силата на изолацията, необходима по отношение на максималната температура на мотора. Различните типове мотори имат различни характеристики за повишаване на температурата във функция на работния цикъл и размера на корпуса на двигателя. Обикновено изолацията от клас F (или по-висока) е подходяща за употреба с честотен инвертор.
Прочетете повече

How to control AC fan speed in an easy way? Electronic fan speed controllers make it possible to adjust the rotational speed of AC fans. These variable speed drives are very easy to install and to configure.

The Sentera product range features variable speed drives for single or three phase AC voltage controllable motors and fans in HVAC applications. Electronic variable fan speed controllers allow you to regulate the speed of AC fans manually or demand based. Phase angle control (TRIAC technology) is used to adjust the motor voltage and to control the fan speed. Thanks to this technology, these speed controllers are completely silent. Depending on the motor type, some additional motor noise at low speed might occur. Fan speed controllers offer you advantages in terms of comfort - optimisation of the supply of fresh air in your building, in terms of health - improvement of the indoor air quality as well as in environmental terms - thanks to the optimised airflow, your ventilation system will be more energy efficient.

Прочетете повече

Директивата за екопроектиране на Европейския съюз (ЕС) е издействана с цел осигуряването на максимално изпълнение на всякакъв вид консумирана енергия.  Директивата осигурява достъп до правилата на ЕС за подобряване на работата на продуктите спрямо околната среда (от приложение за стайни помещения до инженерни продукти).
ЕС е поставил цели за енергийна ефективност и CO2 емисии, за да намали средните глобални температури до 1,5°C. Регламента за екопроектиране EU2019/1781 бе издаден през октомври 2019 с цел подпомагане на този проект, като сега може да се приложи и за инвертори заедно с широка гама мотори.  На 1-ви юли 2023 ще бъде издадена и втора част с цел разширяване обхвата на този регламент и увеличаване на изискванията за работа с двигатели.
Последната директива за екодизайн представя степените на Международа ефективност за честотните инвертори.  Според решението от 1-ви юли 2021, IE2 обхваща и честотните инвертори. Тези изисквания обхващат и честотните инвертори за трифазни двигатели.  Този регламент не се отнася за честотни инвертори за еднофазни, регулируеми по напрежение мотори, електронни регулатори на обороти и трансформаторни регулатори на обороти.
Прочетете повече

Регламентът за екопроектиране ЕС 2019/1781 обхваща честотни регулатори за трифазни, регулируеми по напрежение мотори с усилващи диоди в диапазона 0,12 kW ≤ Pn <1000 kW. Според решението от 1-ви юли 2021 загубите на мощност на тези регулатори не трябва да надвишават максималните загуби на мощност, съответстващи на нивото на ефективност IE2. Степента на IE2 задава нормалните граници. Според решението от 1-ви юли 2021, инверторите, обхванати от регламента, трябва да отговарят на изискванията на IE2, за да имат маркировка CE.
Този регламент не се отнасч за инвертори за еднофазни мотори и регулатори на обороти за вентилатори.
Прочетете повече
Скорошни новини
Date 25.05.2021
Проследяване на CO2 в училищата
Проследяване на CO2 в училищата Измервателните устройства за CO2 на „Сентера“ помагат за намаляване на разпространението на КОВИД-19 в училище в Синт-Никлаас в Белгия >>>
Date 16.03.2021
Система за контрол нивото на CO2 за намаляване на риска от заразяване с COVID-19
Система за контрол нивото на CO2 за намаляване на риска от заразяване с COVID-19 Чистият и свеж въздух в помещенията намалява риска от заразяване с COVID-19. ОВК сензорите на Сентера осигуряват приток на свеж въздух, като измерените параметри са представени чрез 5-инчов дисплей. А въвеждането на информацията и свързването е изключително лесно. >>>
Date 01.02.2021
Сензори за измерване на CO2 със звукова и визуална сигнализация
Сензори за измерване на CO2 със звукова и визуална сигнализация Прекалено висока концентрация на CO2? Сега сензорите за измерване на CO2 на „Сентера“ са оборудвани със зумер. А в допълнение, зеленият, жълтият и червеният светодиод предлагат ясна, визуална индикация за нивото на концентрация на CO2. Захранващото напрежение е 230 V или 24 V. >>>