Sprite icons

ALR-M1 - устройство за генериране на звукови и визуални сигнали

22.11.2021 Angel Hristov Kolev

Запитвали ли сте се някога дали вентилаторът на тавана Ви работи правилно? ALR -M1 представляват сигнализиращи устройства, задействащи се при наличие на повреда или предупреждение, предназначени за използване в инсталации, до които достъпа е труден или ограничен.

ALR-M1 - устройство за генериране на звукови и визуални сигнали
  
Визуален и звуков сигнал
ALR -M1 генерира звукови и визуални сигнали с цел предупреждение в случай на повреда. Трите светодиода и пиезо зумерът се активират по Modbus RTU, за да укажат нормална работа или наличие на проблем. Благодарение на този алармен модул можете да сте сигурни, че Вашата вентилационна система ще работи по нормален начин.
  
Лесно свързване
ALR -M1 изисква свързването на главно устройство , като например HVAC контролера на Сентера RDPU или система за управление на сгради (BMS), която може да въведе съответните стойности в регистрите Modbus. Благодарение на връзката Power over Modbus или PoM, комуникацията Modbus RTU и 24 VDC захранването могат да бъдат свързани чрез един кабел.
  
Фабрични и потребителски настройки
Зеленият, жълтият и червеният светодиод и звуковият индикатор могат да се управляват чрез три предварително зададени режима на работа, които могат да бъдат активирани чрез Modbus регистър. Има и възможност за управление на всеки светодиод и зумера поотделно. Вижте Инструкциите за монтаж и работа за повече информация. За удобство, освен наличието на заводски зададените параметри, устройството има възможност за настройка спрямо нуждите на потребителя. Всичко това е достъпно чрез комуникацията по Modbus.
 
Докладвайте за грешка