Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
Категория

Каква е разликата между 3-проводно и 4-проводно свързване?

Сензорите на Sentera от версия -F се захранват с 24 VDC. Този тип сензори изискват 4-проводно свързване. Те могат да бъдат свързани с 4-проводен електрически кабел: 2 проводника за захранващото напрежение и 2 проводника за изходния сигнал. В сензорите от версия -F масата на захранващото напрежение и аналоговият изход са галванично разделени. Ето защо те изискват 4-проводна връзка.
4-проводната връзка намалява риска от електрически смущения, тъй като захранващото напрежение и изходният сигнал остават напълно разделени.
Сензорите на Sentera от версия -G се захранват с 24 VAC или 24 VDC. Този тип сензори изискват 3-проводно свързване Те могат да бъдат свързани с 3-проводен електрически кабел. Масата на захранващото напрежение (V-) е вътрешно свързана с масата на аналоговия изход (GND). Нарича се „обща маса". Това означава, че за свързване на захранващото напрежение и аналоговия изход са необходими само 3 проводника. Поради тази „обща маса“, сензорите тип -G и -F не ​​могат да се използват заедно в една и съща мрежа.
Никога не свързвайте общата маса на сензорите тип -G към други устройства, захранвани от постояннотоково (DC) напрежение. Това може да доведе до трайна повреда на свързаните устройства.
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.