Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
Категория

За какво се използва регламента за Екопроектиране EU 2019/1781?

Директивата за екопроектиране на Европейския съюз (ЕС) е издействана с цел осигуряването на максимално изпълнение на всякакъв вид консумирана енергия.  Директивата осигурява достъп до правилата на ЕС за подобряване на работата на продуктите спрямо околната среда (от приложение за стайни помещения до инженерни продукти).
ЕС е поставил цели за енергийна ефективност и CO2 емисии, за да намали средните глобални температури до 1,5°C. Регламента за екопроектиране EU2019/1781 бе издаден през октомври 2019 с цел подпомагане на този проект, като сега може да се приложи и за инвертори заедно с широка гама мотори.  На 1-ви юли 2023 ще бъде издадена и втора част с цел разширяване обхвата на този регламент и увеличаване на изискванията за работа с двигатели.
Последната директива за екодизайн представя степените на Международа ефективност за честотните инвертори.  Според решението от 1-ви юли 2021, IE2 обхваща и честотните инвертори. Тези изисквания обхващат и честотните инвертори за трифазни двигатели.  Този регламент не се отнася за честотни инвертори за еднофазни, регулируеми по напрежение мотори, електронни регулатори на обороти и трансформаторни регулатори на обороти.
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.