Sprite icons

VDC ve VAC arasındaki fark nedir?

Alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC), günlük yaşamımızda bir arada bulunan iki tür elektrik akımıdır. 
Her ikisi de elektrikli cihazlara güç sağlamak için kullanılır. Ancak birbirleri arasında çok fazla farklılığa sahiptirler. 
İkisi arasındaki farkı netleştirmek için elektrikle ilgili bazı temel bilgilere ihtiyacımız var:

    - Elektrik akımı (A), potansiyel farkın etkisi altında iletken bir malzemedeki serbest elektronların hareketi veya akışıdır. 
    Serbest elektron içeren malzemeye iletken denir ve bunlar bir elektrik akımı iletmek için kullanılır. 
    Yani bir iletken veya elektrik iletkeni, elektriğin içinden akmasına izin veren bir malzemedir.

    - Voltaj (V) veya potansiyel fark, elektrik akımının bir iletkenden (örneğin bir elektrik teli) akmasına neden olur. 
    İletkende bulunan serbest elektronlar, bir voltaj veya potansiyel farkı uygulandığında uyarılır ve belirli bir yönde, yani yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akarlar. 
    Yüksek potansiyel veya voltaj pozitif (+) işareti ile gösterilir ve düşük potansiyel negatif (–) işareti ile gösterilir ve elektrik akımının polaritesini oluştururlar. 
    Elektronun veya elektrik akımının hareket yönüne bağlı olarak, iki ana tipte sınıflandırılır; Alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC).

    - Direnç (R), akımın akmasının ne kadar zor olduğunun bir ölçüsüdür. Direnç, ohm (Ω) adı verilen birimlerle ölçülür. 
    Bir devrede akan akım miktarı, o devrenin direncinden etkilenir. Bir devredeki her bileşenin bir direnci vardır.

Hem AC hem de DC, bir devredeki akım akış türlerini tanımlar. Doğru akımda (DC), elektrik yükü (akım) yalnızca bir yönde akar. Alternatif akımdaki (AC) elektrik yükü ise periyodik olarak yön değiştirir.

VDC (Doğru Akım Voltları)Elektrik akim gorselleri
DC akımı sabit bir yönde akar. VDC (Volt Doğru Akım), doğru akım (DC) devresi oluşturmak için gereken voltajdır. 
VDC için tipik olan, yüksek ve düşük potansiyelin zaman içinde konum değiştirmemesidir. DC voltajı piller, AC'yi DC'ye dönüştüren güç kaynakları ve güneş pilleri tarafından üretilebilir. 24 VDC genellikle sensörler, kontrolörler ve çalışması için sınırlı miktarda güç gerektiren diğer cihazlar için besleme voltajı olarak kullanılır. 230 Vac'yi 24 Vdc'ye dönüştüren güç kaynakları daha fazla güvenlik sunar. 24 VDC tarafında kısa devre olması durumunda otomatik olarak kapanırlar. 
Kısa devre çıkarıldığında normal çalışmaya devam ederler. Çok fazla yükün bağlanması durumunda, çok yüksek akım riskini önlemek için kapanırlar.

VAC (Alternatif Akım Voltları)
Sürekli olarak sabit bir yönde akan dc'nin aksine, AC akımları akış yönlerini periyodik olarak tersine çevirir. 
Bu nedenle buna Alternatif Akım denir. Akımın yönü periyodik olarak tersine döndüğünden, voltaj polaritesi de tersine döner, yani yüksek potansiyel (+) ve düşük potansiyel (-) birlikte değişir. Bu nedenle, Alternatif akım bir dalga (~) işareti ile gösterilir. Elektrik akımının bir saniyede yönünü kaç kez değiştirdiğine frekansı denir ve genellikle 50 Hz (Avrupa) veya 60 Hz'dir (ABD). Alternatif Akım tipik olarak elektrik gücünü büyük mesafelere taşımak veya gücü daha büyük elektrikli cihazlara (örneğin elektrik motorları) dağıtmak için kullanılır.
Hata bildir
Güvenlik nedenlerinden dolayı, oturumunuz hareketsizlik nedeniyle sona ermek üzeredir.
Uzun süreli hareketsizlik nedeniyle oturumunuz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapatıldı. Lütfen tekrar giriş yapın.
Oturumunuzu açık tutun Oturum aç