Sprite icons

TVOC veya iç mekan hava kalitesi neden ölçülmelidir?

Uçucu Organik Bileşikler veya VOC'ler, oda sıcaklığında gaz haline gelen organik kimyasallardır. Zemin seviyesindeki hava kirliliğinin ana kaynağıdırlar. VOC'leri ölçerken ve ortadan kaldırırken kullanılan yaygın bir terim ”Toplam VOC" veya TVOC'dir. TVOC, havada aynı anda bulunan birden fazla VOC'nin toplam konsantrasyonu anlamına gelir.
 
İç mekan hava kirleticilerine insan katkısı, genellikle kapalı alanlarda yetersiz havalandırmanın bir göstergesi olarak kullanılan CO2 ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, CO2 tek kirletici olmaktan uzaktır. Sıklıkla gözden kaçan bir kirletici grubu Uçucu Organik Bileşiklerdir (VOC'ler). En yaygın bileşikler benzen, etilen glikol, formaldehit, metilen klorür, tetrakloroetilen, toluen, ksilen ve 1,3-bütadien'dir.
 
VOC'ler için sınır değerler
Hem dışarıda hem de içerideki havada her zaman bir miktar VOC olacaktır. Çoğu zaman olduğu gibi, zehirli hale gelmesi dozuna bağlıdır. İç mekan havasındaki VOC konsantrasyonları genellikle dış havaya göre 2 ila 5 kat daha fazladır ve iç mekan havası, odanın ne için kullanıldığına bağlı olarak 1.000 kata kadar daha fazla VOC konsantrasyonuna sahip olabilir. Uçucu Organik Bileşiklere (VOC) maruz kalma riski, 0 ile 2 yaş arasındaki binalarda en yüksektir. 

İç Mekan Çevre Kalitesi kuruluşu, 500 ppb TVOC'luk bir sınır değer önermektedir. Bu önerilerin dayanağı USEPA ve Avustralya NHMRC'den gelen raporlara ve araştırmacıların görüş birliğine ve iç ortam derecelendirme sistemleridir.

VOC Kaynakları
İç mekandaki uçucu organik bileşiklerin kaynakları farklılık gösterir. VOC'ler dışarıdan, insanlardan ve üretilmiş günlük ürünlerden gelebilir. Dış VOC'LER bitkilerden ve tarım  ilaçlarından gelir. Endüstriyel ortamlarda veya yakınında yaşıyorsanız veya çalışıyorsanız, belirli VOC'LER o bölgede yüksek yoğunlukta olabilir. İnsanlar nefes aldıklarında VOC'leri de yayarlar. Bir odada birçok insan bir arada olduğunda, VOC emisyonu hızla artabilir. VOC yayan günlük ürünler arasında boyalar, dezenfektanlar ve oda parfümleri bulunur. Farklı VOC kaynakları olduğundan, bunların tam yoğunlukları ve yaygın bileşik türleri odanın türüne bağlıdır. Mutfaklarda, TVOC'lerin ana kaynağı yemek pişirme ve deterjanlardır. Garajlarda egzozdan çıkanlar, otomotivde kullanılan sıvılar ve böcek ilaçları temel kaynaklardır. Yatak odalarında, oturma odalarında ve ofislerde yapı malzemelerinden, temizlik ürünlerinden ve insanlardan gelir.
 
Yüksek VOC yoğunlukları bakımından en hassas yerler hastaneler ve bakım evleridir. Bu ortamlarda, VOC'leri salan kimyasallar genellikle gerekli temizlik, dezenfeksiyon ve genel olarak daha fazla hijyen için kullanılır.

VOC'lerin Etkileri
VOC'lerin göz, burun ve boğaz tahrişlerine, baş ağrısına, uyuşukluğa, baş dönmesine, mide bulantısına, konsantrasyon güçlüğüne ve yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. 
VOC'lere sürekli ve uzun süreli maruz kalma, çeşitli kanserlerle ilişkilendirilmiştir. Bu da özellikle yatak odalarında, ofislerde ve oturma odalarında yaygın olabilen formaldehit söz konusu olduğunda geçerlidir. 
Çocuklarda VOC'LER alerji gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.
 
Sağlık risklerinin yanı sıra, VOC'LER kişisel rahatlığı da sınırlar. Toluen gibi bazı VOC'LER tahriş edicidir. Deterjanlar önemli bir VOC kaynağı olabilse de yüksek VOC seviyesi temizlik algısını olumsuz etkileyebilir ve kötü kokular salabilir.

TVOC'ye dayanan havalandırma uygulamaları
TVOC sensörleri hidrojene (H2) karşı daha yüksek bir seçiciliğe sahiptir. İç ortamlarda, insan nefesi hem CO2 (% 4) hem de H2'yi (10 ppm) önemli konsantrasyonlarda içerdiğinden, H2 konsantrasyonunun CO2 konsantrasyonlarıyla iyi ilişkilenmesi beklenir. Ayrıca, insanlar tipik iç mekan ortamlarında önemli bir CO2 ve H2 kaynağıdır. Bu da insan varlığının etkisini diğer kirleticilerden ayırt etmeyi ve bir mekanda insanların bulunma durumuna bağlı olarak havalandırma sistemini kontrol etmeyi mümkün kılar.
  
TVOC seviyesine bağlı olarak havalandırma yapılması, oturma odaları, ofis binaları, belirli endüstriyel ortamlar vb. gibi iç mekan hava kalitesinin sürekli bir şekilde en iyi düzeyde tutulması gereken ortamlarda avantajlıdır.
Hata bildir