Sprite icons

PI kontrolü nedir?

PI kontrol, Oransal İntegral kontrolün (Proportional Integral control) kısaltmasıdır. PI kontrolü, istenen ayar noktası değeri ile gerçek değer arasındaki hatayı, örneğin bir sensör ölçümü gibi bir tür geri bildirime dayalı olarak düzeltmek için kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. PI kontrolörü, istenen ayar noktası ile ölçülen değer arasındaki farkı alarak bir düzeltme hesaplar. Tüm parametreler doğru ayarlanırsa, PI algoritması, sistemi, ölçülen değeri minimum gecikme ve aşımla istenen ayar noktası değerine karşılık gelecek şekilde kontrol eder.
 
PI kontrolünün kullanılabileceği tipik uygulamalar şunlardır:
- Hava akış hacmini sabit tutmak için fan hızının kontrol edilmesi. Bu, farklı odalardaki temiz hava beslemesi değişken olduğunda ve tek bir merkezi besleme fanı kullanıldığında ilginç olabilir.
- Temiz hava beslemesi değişken olduğunda belirli bir alana giden hava akış hacmini sabit tutmak için bir damper kanadı konumunun kontrol edilmesi.
 
PI kontrol algoritması, oransal ve integral kontrolün bir kombinasyonunu kullanır. 

Orantılı kontrol - Kppi-kontrolu
P, Orantılı kontrolün kısaltmasıdır ve hesaplanan düzeltmenin büyüklüğünü temsil eder. Ölçülen değerin seçilen noktaya ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, düzeltme daha küçük olacaktır. Orantılı bir kontrolörün çıkış sinyali hata ile orantılıdır. Düşük bir Kp değeri yavaş bir tepkiye neden olur. Daha yüksek bir Kp değeri, seçilen noktadan  uzak hatalara daha hızlı yanıt veren bir kontrolör oluşturur.
Bu nedenle, ölçülen değer ile istenen değer arasındaki fark daha hızlı bir şekilde telafi edilir. Eğer Kp değeri çok yüksek ayarlanırsa, salınım meydana gelecektir. Ölçülen değer istenen değerin etrafında sürekli olarak dalgalanır. PI kontrolöründe, her zaman önce Kp değerinin optimize edilmesi önemlidir. Daha sonra ince ayar Ti değeri ayarlanarak yapılabilir.


Entegralli kontrol - Ti
I, Entegralli kontrolün kısaltmasıdır ve düzeltme uygulandığında istenen ayar değeri ile ölçülen değer arasındaki farkın zaman içinde nasıl değiştiğine bakar. Entegralli işlem, ofseti kaldırmak için kullanılır ve PI kontrol döngüsü için ayarlanabilir bir giriş değeri olarak düşünülebilir.

Kp ve Ti her ikisi de PI kontrolöründe manuel olarak ayarlanabilen parametrelerdir. Aktifleştirildiğinde (ve mümkün olduğunda), PI Kontrolörün otomatik ayar fonksiyonu, işlemin gerçek zamanlı yanıtına dayanarak optimal Kp ve Ti değerlerini hesaplar.
Hata bildir