Sprite icons

Hava hacmi akışı veya hava hızı nasıl ölçülür?

Dengeli bir havalandırma sistemi binaya temiz hava sağlarken binadan bayat hava çıkarır. Bir kanalda yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol etmek için temiz hava beslemesi ölçülmeli ve düzenlenmelidir. Bu nedenle binaya verilen temiz hava miktarı veya temiz havanın hava hacmi akışı ölçülmelidir. Hava hacmi akışı genellikle saatte m3 (m3 / h) olarak ölçülür.

Parametreler
Hava akışını veya hacim akışını ölçmek için bilinmesi gereken birkaç önemli parametre vardır:
- Kanal kesiti: kanalın kenarları arasındaki alan, kare. Bu, mm kare (mm2) olarak gösterilir.
- Fark basıncı: Kanalın dışındaki basınç (statik basınç) ile kanalın içindeki basınç (dinamik basınç) arasındaki fark. (Diferansiyel) basınç Pascal (Pa) cinsinden gösterilir.
- Hava hızı: havanın aktığı hız. Saniyede metre (m / s) olarak gösterilir. 
- K faktörü: Pitot tüpü içindeki hava hızını ve hava akışını etkileyebilecek diğer parametrelerin kombinasyonunun bir temsili. Bu, üretici tarafından sağlanan belirli bir sayıdır. Çoğunlukla egzozun neden olduğu laminer akıştaki bozuklukları düzeltir. Bu, belirtilmemiş bir sayıdır.
- Hava yoğunluğu: kanaldan akan havanın yoğunluğu. Bu normal iç ortamlarda yaklaşık 1,2 kg/m3 olmalıdır. Ortam koşullarına bağlı olarak biraz değişebilir.

Formüller
Bu parametrelerin tümü bir havalandırma kanalı ortamında birbirine bağlıdır. Parametreleri hesaplamak için kullandığımız formüller Bernoulli Prensibine dayanmaktadır. Bu ilke, bir sıvının veya gazın hızındaki bir artışın, potansiyel enerjideki bir düşüşle aynı anda gerçekleştiğini belirtir. Hava hızını ve hava akışını hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılır:

Hava hızı √ (2 * Diferansiyel basınç/hava yoğunluğu)

Hava akışı kanal kesitidir * √ (2 * Fark basıncı / hava yoğunluğu)

Sensörler ve aksesuarlar
kurulum ornegi-sentera hava akis gorseliHava akışı veya hacim akışı, Sentera HPS veya DPS serisi diferansiyel basınç sensörleri ile ölçülebilir. Hava akışını düzenlemek için bir diferansiyel basınç kontrolörü gerekir. Bu denetleyicilerin HPSP, HPSA, DPSP, DPSA ve SPS2 makale kodları vardır. 

  
Sensörü, hava akışının ölçüleceği hava kanalına bağlamak için aşağıdaki aksesuarlar kullanılabilir: 

PSET-PVC-200, diferansiyel basıncı [Pa] ölçmek için kullanılabilir. K faktörü biliniyorsa, hava hızını kontrol etmek için de kullanılabilir.

Hava hızı formülü √ (2 * Fark basıncı / hava yoğunluğu * K faktörü) 'dir.

Örneğin:
Sensör 25 Pa fark basıncını ölçer. K faktörü 1,04'tür. Hava hızı √ (2 * 25 Pa / 1,2 kg / m3 * 1,04) = 6,58 metre / saniye olacaktır.

Veya: 
 
PSET-PTS-200, hava hızını [m / s] ölçmek için kullanılabilir. Kanal kesiti biliniyorsa, hava hacmi akışını kontrol etmek için kullanılabilir. Sensör, hava hızını bir kanalın kesit alanıyla çarparak, birim zaman başına kanaldaki bir noktadan geçen hava hacmini hesaplar.

Bu nedenle hava hacmi akışının formülü, hava hızı * kanalın kesit alanı VEYA √ (2 * Fark basıncı / hava yoğunluğu * K faktörü) * kanalın kesit alanıdır.

Önceki örneği alırsak ve 125 mm'lik standart bir kanal boyutu alırsak, aşağıdaki denklemi elde ederiz:
6,58 m / s * 0,0122 m2 = 0,08 m3 / s veya 289 m3 / s.
Hata bildir