Sprite icons

Bir Modbus RTU ağı için maksimum kablo uzunluğu nedir?

Segment başına toplam kablo uzunluğunun 1.000 m'yi geçmemesini öneririz (Toplam kablo uzunluğu = ana şebeke hattının ve tüm dalların toplamı).
  
Standart bir Modbus ağı bir hat topolojisini takip etmelidir. Bu, dalların uzunluğunu en aza indirmenin önemli olduğu anlamına gelir. Dallar mevcutsa, mümkün olduğunca kısa tutulmalıdırlar. Tüm dalların toplam uzunluğu 20 m'yi geçmemelidir.

modbus hat topolojisiToplam kablo uzunluğu çok fazla olduğunda, Modbus RTU iletişimi bozulabilir. Bu iletişim kayıplarını telafi etmek ve sorunu çözmek için bir Modbus tekrarlayıcı (tip DPOM-24-20) kullanılabilir.

Sentera 'Modbus Üzerinden Güç' veya PoM konseptini geliştirdi. Bu, Modbus veri iletişiminin ve 24 Volt besleme voltajının tek bir UTP kablosuyla dağıtıldığı anlamına gelir. Bu teknoloji, hatalardan kaynaklanan veri kaybı riskini azaltır. Sentara ürünleri PoM teknolojisi ile birbirine bağlandığında, birleşik dal uzunlukları daha az kritik hale gelir. Bu sayede bozulmalar ve veri kayıpları oluşmadan önce Modbus ağına daha uzun dallar eklenebilir.
Hata bildir