Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Pomiar różnicy ciśnień


Systemy wentylacyjne wymagają zastosowania przetworników ciśnienia do monitorowania zanieczyszczenia filtra powietrza lub przepływu powietrza. Podczas pomiaru prędkości powietrza można je również wykorzystać do monitorowania pracy wentylatora. Przetworniki i czujniki różnicy ciśnień Sentera mierzą różnicę ciśnień, przepływ powietrza i prędkość powietrza oraz przekształcają zmierzoną wartość na wyjście analogowe lub rejestr Modbus RTU.

Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.