Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Kontrola różnicy ciśnień


Te przetworniki różnicy ciśnień służą do zapewnienia stałego przepływu powietrza i utrzymania różnicy ciśnień między dwoma pomieszczeniami. Regulatory ciśnienia Sentera mogą kontrolować prędkość wentylatora lub siłownik przepustnicy w zależności od różnicy ciśnień, przepływu lub prędkości powietrza. Wszystkie parametry można regulować za pomocą Modbus RTU.

Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.