Sprite icons

Różnica ciśnień

Te czujniki i sterowniki są niezbędne do optymalizacji systemu wentylacji. Mierz lub kontroluj różnicę ciśnień (Pa), prędkość przepływu powietrza (m/s) lub objętość przepływu powietrza (m³/h). Upewnij się, że do Twojego budynku dostarczana jest odpowiednia ilość świeżego powietrza i wykryj zatkane/zanieczyszczone filtry, aby zapewnić mieszkańcom komfort i optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach.
Zgłoś błąd