Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Różnica ciśnień


Te czujniki i sterowniki są niezbędne do optymalizacji systemu wentylacji. Mierz lub kontroluj różnicę ciśnień (Pa), prędkość przepływu powietrza (m/s) lub objętość przepływu powietrza (m³/h). Upewnij się, że do Twojego budynku dostarczana jest odpowiednia ilość świeżego powietrza i wykryj zatkane/zanieczyszczone filtry, aby zapewnić mieszkańcom komfort i optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach.

Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.