Sprite icons

Monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych

22.11.2021 Sylwester Tyrpa

Świeże powietrze w pomieszczeniach zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19. Czujniki Sentera HVAC monitorują, czy dopływ świeżego powietrza jest wystarczający. Oprócz sygnalizacji świetlnej, która jest standardowo dostępna w czujnikach CO2, można dodać dodatkowy wyświetlacz. Pomiary można wizualizować za pomocą opcjonalnego 5-calowego ekranu dotykowego kontrolera RDPU.

Monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych
Czujniki do pomiaru stężenia CO2
Czujniki do pomiaru CO2 Sentera mogą być zainstalowane w różnych pomieszczeniach. Zmierzone przez czujnik wartości można zobaczyć za pomocą regulatora HVAC do pomieszczeń mieszkalnych - RDPU-HMU. Czujniki do pomiaru CO2 posiadają również diody LED. Zielona dioda LED będzie się świecić, kiedy zmierzona wartość CO2 jest w zadamych granicach. Kiedy zmeirzona wartość CO2 jest w zakresie, który wymaga alertu, żółta dioda LED będzie się świecić. Czerwona dioda LED będzie się świecić, kiedy poziom CO2 przewyższy zadane wartości.
 
Co to jest sterownik RDPU-HMU?
RDPU to uniwersalny programowalny regulator HVAC, który wymaga specjalnego oprogramowania dla każdego zastosowania. Urządzenie jest wyposażone w 5-calowy pojemnościowy ekran dotykowy. Za jego pomocą można regulować do 36 czujników do pomiaru CO2 za pomocą RDPU-HMU. Każdy z czujników może być oznaczony w specyficzny sposób. To z kolei zapewnia możliwość spersonalizowania ustawień w systemie budynku. RDPU-HMU łączy w sobie 5-calowy ekran dotykowy i specjalne oprogramowanie do różnych zastosowań. Na ekranie będą pokazywane zmierzone wartości 4 parametrów (temperatura, wilgotność względna, światło otoczenia oraz zależności od rodzaju czujnikaСО2, TVOC lub СО) dla każdego z podłączonych do niego czujników, co sprawia, że regulator jest idealnym urządzeniem do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Kiedy jedna ze zmierzonych wartości przewyższy zadaną wartość, ta liczba zaświeci się na czerowono na ekranie. Wraz z alertem, który widać na regulatorze, jest odbierane również wizualne wskazanie (poprzez diody LED czujników), oraz sygnalizacja dźwiękowa (w przypadku kiedy czujniki posiadają wbudowany brzęczyk).
 
Monitorowanie i konfigurowanie systemu wentylacyjnego za pomocą SenteraWeb
Strona internetowa SenteraWeb jest idealna do zdalnego sterowania lub monitorowania zmierzonych parametrów urządzeń. Do tego celu należy mieć zarejestrowany profil użytkownika w platformie i podłączyć się do swojego systemu HVAC. Poprzez połączenie Bramki Internetowej Sentera, będziecie mogli się podłączyć i zerejestrować swój system HVAC do SenteraWeb. Informacja jest wprowadzana i udostępniana w wykresach. Będą również wysyłane powiadomienia, kiedy zmierzone wartości znajdują się w zakresie, wymagającym alertu lub przewyższą zadane wartości, co wymaga podjęcia odpowiednich działań. Wszystko to można łatwo wykonać za pomocą SenteraWeb!
 
Zgłoś błąd