Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych

Świeże powietrze w pomieszczeniach zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19. Czujniki Sentera HVAC monitorują, czy dopływ świeżego powietrza jest wystarczający. Oprócz sygnalizacji świetlnej, która jest standardowo dostępna w czujnikach CO2, można dodać dodatkowy wyświetlacz. Pomiary można wizualizować za pomocą opcjonalnego 5-calowego ekranu dotykowego kontrolera RDPU.
Monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych
Czujniki do pomiaru stężenia CO2
Czujniki do pomiaru CO2 Sentera mogą być zainstalowane w różnych pomieszczeniach. Zmierzone przez czujnik wartości można zobaczyć za pomocą regulatora HVAC do pomieszczeń mieszkalnych - RDPU-HMU. Czujniki do pomiaru CO2 posiadają również diody LED. Zielona dioda LED będzie się świecić, kiedy zmierzona wartość CO2 jest w zadamych granicach. Kiedy zmeirzona wartość CO2 jest w zakresie, który wymaga alertu, żółta dioda LED będzie się świecić. Czerwona dioda LED będzie się świecić, kiedy poziom CO2 przewyższy zadane wartości.
 
Co to jest sterownik RDPU-HMU?
RDPU to uniwersalny programowalny regulator HVAC, który wymaga specjalnego oprogramowania dla każdego zastosowania. Urządzenie jest wyposażone w 5-calowy pojemnościowy ekran dotykowy. Za jego pomocą można regulować do 36 czujników do pomiaru CO2 za pomocą RDPU-HMU. Każdy z czujników może być oznaczony w specyficzny sposób. To z kolei zapewnia możliwość spersonalizowania ustawień w systemie budynku. RDPU-HMU łączy w sobie 5-calowy ekran dotykowy i specjalne oprogramowanie do różnych zastosowań. Na ekranie będą pokazywane zmierzone wartości 4 parametrów (temperatura, wilgotność względna, światło otoczenia oraz zależności od rodzaju czujnikaСО2, TVOC lub СО) dla każdego z podłączonych do niego czujników, co sprawia, że regulator jest idealnym urządzeniem do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Kiedy jedna ze zmierzonych wartości przewyższy zadaną wartość, ta liczba zaświeci się na czerowono na ekranie. Wraz z alertem, który widać na regulatorze, jest odbierane również wizualne wskazanie (poprzez diody LED czujników), oraz sygnalizacja dźwiękowa (w przypadku kiedy czujniki posiadają wbudowany brzęczyk).
 
Monitorowanie i konfigurowanie systemu wentylacyjnego za pomocą SenteraWeb
Strona internetowa SenteraWeb jest idealna do zdalnego sterowania lub monitorowania zmierzonych parametrów urządzeń. Do tego celu należy mieć zarejestrowany profil użytkownika w platformie i podłączyć się do swojego systemu HVAC. Poprzez połączenie Bramki Internetowej Sentera, będziecie mogli się podłączyć i zerejestrować swój system HVAC do SenteraWeb. Informacja jest wprowadzana i udostępniana w wykresach. Będą również wysyłane powiadomienia, kiedy zmierzone wartości znajdują się w zakresie, wymagającym alertu lub przewyższą zadane wartości, co wymaga podjęcia odpowiednich działań. Wszystko to można łatwo wykonać za pomocą SenteraWeb!
 
Ostatnie wiadomości
21.11.2023
NOWOŚĆ - Potencjometry z komunikacją Modbus RTU
NOWOŚĆ - Potencjometry z komunikacją Modbus RTU Potencjometry z ograniczeniem minimalnym i maksymalnym, pracujące od niskiej do wysokiej prędkości lub odwrotnie, z wyjściem 0-10 V, 0-20 mA lub PWM, regulowane bezstopniowo lub z regulowanymi krokami (…) były już częścią naszego asortymentu. Dzisiaj rozszerzyliśmy naszą rodzinę potencjometrów o serię SDP-M010, które są wyposażone w Modbus RTU. W rezultacie ustawienia są dostępne nie tylko za pośrednictwem rejestrów Modbus, ale z SenteraWeb lub systemu zarządzania budynkiem można również odczytać położenie potencjometru, a nawet nadpisać wyjście. >>>
18.10.2023
Pomiar i kontrola poziomu CO2
Pomiar i kontrola poziomu CO2 Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Wraz ze wzrostem izolacji termicznej budynków rośnie znaczenie inteligentnych systemów wentylacyjnych, podejmowane są wysiłki w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenia strat energii. Parametry te mają bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort. Podwyższony poziom dwutlenku węgla (CO2) może powodować bóle głowy i zmęczenie. Aby zapobiec wysokiemu poziomowi dwutlenku węgla w budynku lub pomieszczeniu, świeże powietrze musi być systematycznie dostarczane do tych pomieszczeń. Czujniki Sentera mierzą i kontrolują CO2, temperaturę, wilgotność względną i przekształcą zmierzone wartości na analogowy sygnał wyjściowy lub rejestr Modbus RTU. >>>
12.09.2023
NOWOŚĆ – przepustnica powietrza z czujnikiem różnicy ciśnień firmy Sentera
NOWOŚĆ – przepustnica powietrza z czujnikiem różnicy ciśnień firmy Sentera Kierując się najlepszymi praktykami w branży HVAC, opracowaliśmy nową serię okrągłych, sterowanych elektrycznie przepustnic powietrza VAV, które posiadają wbudowany czujnik do kontroli różnicy ciśnień. >>>
24.08.2023
Czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej
Czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej W ostatnich latach wzrasta znaczenie wydajnych systemów wentylacji w budynkach. Zła wentylacja nie tylko powoduje dyskomfort osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach, ale ma także negatywny wpływ na ich zdrowie i poczucie komfortu. Kontrolowana wentylacja oparta na obłożeniu budynku i poziomie aktywności to jeden z najlepszych sposobów zapewnienia komfortu i wygody mieszkańców. Jest to dziedzina, w której inteligentne i wielofunkcyjne czujniki HVAC odgrywają zasadniczą rolę. >>>
27.07.2023
Urządzenie monitorujące filtr powietrza - co to jest?
Urządzenie monitorujące filtr powietrza - co to jest? Monitorowanie różnicy ciśnień na filtrze powietrza. Zanieczyszczenie filtra powietrza powoduje wzrost różnicy ciśnień. Po przekroczeniu wartości progowej wysyłane jest powiadomienie. Ta jednostka monitorująca filtr jest idealnym narzędziem do optymalizacji obsługi i konserwacji systemu wentylacyjnego. >>>
Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.