Sprite icons

Czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej

23.08.2023 Sylwester Tyrpa

W ostatnich latach wzrasta znaczenie wydajnych systemów wentylacji w budynkach. Zła wentylacja nie tylko powoduje dyskomfort osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach, ale ma także negatywny wpływ na ich zdrowie i poczucie komfortu. Kontrolowana wentylacja oparta na obłożeniu budynku i poziomie aktywności to jeden z najlepszych sposobów zapewnienia komfortu i wygody mieszkańców. Jest to dziedzina, w której inteligentne i wielofunkcyjne czujniki HVAC odgrywają zasadniczą rolę.

Czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej
Czujniki HVAC do systemów automatyki budynków służą do wykrywania poziomu obłożenia, temperatury, wilgotności i innych czynników środowiskowych w budynku. Czujniki te dostarczają danych w czasie rzeczywistym, które służą do regulacji systemu wentylacji w oparciu o rzeczywiste warunki w budynku, a nie o stałą prędkość. Pomaga to zapewnić odpowiednią wentylację budynku przez cały czas, a jednocześnie zapewnia znaczną redukcję kosztów energii.

Czujnik obłożenia pomieszczenia (obecności)
Przeznaczone są do wykrywania obecności osób w zamkniętym pomieszczeniu: pokoju, biurze, gabinecie, korytarzu itp. Problem z klasycznymi czujnikami obecności na podczerwień (PIR) polega na tym, że mogą one wykrywać jedynie poruszające się obiekty. Gdy będziesz siedzieć nieruchomo na sofie, czujnik podczerwieni nie wykryje Twojej obecności. Właśnie dlatego Sentera projektuje czujniki wykrywające poziom światła. Na podstawie tych pomiarów można sterować systemem wentylacji. Kiedy pomieszczenie jest oświetlone, panuje aktywność i musi być wystarczająco wentylowane. W przypadku, gdy pomieszczenie jest ciemne, nie jest ono odpowiednio wykorzystywane i przepływ powietrza można zmniejszyć, aby oszczędzać energię.

Czujniki temperatury
Temperatura jest kolejnym istotnym elementem zapewniającym sprawne sterowanie systemami wentylacyjnymi. Czujniki te służą do pomiaru temperatury w różnych obszarach budynku i odpowiedniego dostosowania intensywności wentylacji. Na przykład, jeśli w pomieszczeniu jest za ciepło, a powietrze na zewnątrz jest zimniejsze, można je zassać do pomieszczenia, uzyskując w ten sposób tzw. swobodne chłodzenie. Pomieszczenie można schłodzić dostarczając przefiltrowane zimne powietrze zewnętrzne. Oczywiście w tym przypadku konieczne jest monitorowanie temperatury punktu rosy, aby zapobiec kondensacji.

Czujniki wilgotności
Wilgotność jest także niezbędnym elementem inteligentnego sterowania systemami wentylacyjnymi. Wysoki poziom wilgotności może prowadzić do wielu problemów, w tym rozwoju pleśni, nieprzyjemnych zapachów i dyskomfortu mieszkańców. Czujniki wilgotności odczytują poziom wilgotności w pomieszczeniu i dostosowują stopień wentylacji, aby utrzymać optymalny poziom. Pomaga to zapobiegać problemom powodowanym przez wysoki poziom wilgotności, zapewniając jednocześnie mieszkańcom komfort. W wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienkach) regularnie stosuje się czujniki wilgotności względnej, które regulują przepływ powietrza i zapewniają ich optymalną wentylację.

Czujniki dwutlenku węgla (CO2)
W procesie oddychania człowiek wytwarza duże ilości CO2. Dlatego poziom CO2 jest idealnym wskaźnikiem stopnia obłożenia pomieszczenia. Jest to również główny powód stosowania czujników CO2 w systemach HVAC do automatyzacji budynków. Czujniki te mierzą stężenie CO2 w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowują stopień wentylacji. Wysoki poziom CO2 może powodować zmęczenie, bóle głowy i inne problemy zdrowotne, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie ich normalnej wartości w pomieszczeniu. Gdy wzrasta stężenie CO2, wymagany jest dodatkowy dopływ świeżego powietrza. Gdy pomieszczenie nie jest używane, poziom CO2 zrówna się z jego stężeniem w powietrzu zewnętrznym i potrzebne będzie mniej świeżego powietrza. W ten sposób można zaoszczędzić energię.

Czujniki jakości powietrza
Typowymi źródłami LZO są farby lub lakiery, nowe dywany, kleje, środki czyszczące, palenie tytoniu, czyszczenie chemiczne, kserokopiarki, materiały budowlane oraz procesy spalania drewna, węgla itp. LZO są również uwalniane przez ludzi i zwierzęta podczas oddychania, pocenia się i bezpośrednio przez skórę. Wiadomo, że wdychanie dużych ilości LZO powoduje podrażnienie oczu, nosa i gardła, ból głowy, senność, nudności, obniżoną koncentrację i zmęczenie. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie poziomu LZO i usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. TVOC to suma różnych LZO i jest wyjątkowo dobrym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach.

Kontrola różnicy ciśnień
Te przetworniki różnicy ciśnień służą do zapewnienia stałego przepływu powietrza i utrzymania różnicy ciśnień między dwoma pomieszczeniami. Regulatory ciśnienia Sentera mogą kontrolować prędkość wentylatora lub siłownik przepustnicy w zależności od różnicy ciśnień, przepływu lub prędkości powietrza. Wszystkie parametry można regulować za pomocą Modbus RTU.

Podsumowując, czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej są niezbędne, aby zapewnić optymalną wentylację pomieszczenia, zapewniając jednocześnie znaczną redukcję kosztów energii. Czujniki obecności, temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych gwarantują nie tylko wygodę i komfort mieszkańców, ale także dbają o ich dobre zdrowie
Zgłoś błąd