Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Jūsų HVAC valdymo sprendimų partneris
Kategorija
  • ŠVOK valdymo sprendimai
  • Klientų aptarnavimas
  • Apie Sentera
  • Senteraweb – nustatymai, stebėjimas, registravimas

Kuo skiriasi 3 laidų ir 4 laidų jungtis?

Sentera -F ir -H jutikliams reikalingas 24 V DC įtampos maitinimas. Šio tipo jutikliams reikia 4 laidų jungties. Juos galima pajungti 4 gyslų elektros kabeliu: 2 laidai maitinimo įtampai ir 2 laidai išėjimo signalui. Maitinimo įtampos ir analoginio išėjimo įžeminimo jungtys yra galvaniškai atskirtos -F tipo jutikliuose. Štai kodėl jiems reikia 4 laidų jungties. 4 laidų jungtis sumažina elektros trikdžių riziką, nes maitinimo įtampa ir išėjimo signalas lieka visiškai atskirti. Sentera -G jutikliams reikalinga 24 VAC arba 24 VDC maitinimo įtampa. Šio tipo jutikliams reikia 3 laidų jungties. Juos galima sujungti 3 laidų elektros kabeliu. Maitinimo įtampos (V-) įžeminimo jungtys yra viduje sujungtos su analoginio išėjimo (GND) įžeminimu. Tai vadinama bendru įžeminimu. Tai reiškia, kad maitinimo įtampai ir analoginiam išėjimui prijungti reikia tik 3 laidų. Dėl bendro įžeminimo -G ir -F tipo jutikliai negali būti naudojami kartu tame pačiame tinkle. Niekada nejunkite bendro įžeminimo -G tipo jutiklių į kitus prietaisus, maitinamus nuolatine įtampa. Tai padarius, prijungti įrenginiai gali būti visam laikui sugadinti.
Svetainė nepalaikoma Internet Explorer! Naudokite "Chrome", "Firefox", "Edge" ar kitą naršyklę.