Sprite icons

Ką reiškia IE2 ir VFD?

Ekologinio projektavimo reglamentas ES 2019/1781 apima 3 fazių standartines pavaras su diodų lygintuvu, kurio diapazonas yra 0,12 kW ≤ Pn <1000 kW. Po 2021 m. Liepos 1 d. Šių pavarų galios nuostoliai neturi viršyti didžiausių galios nuostolių, atitinkančių IE2 efektyvumo lygį. Tarptautinis efektyvumo lygis (IE) nurodomas vardiniame taške. Po 2021 m. Liepos 1 d. pavaros, kurioms taikomas reglamentas, turi atitikti bent IE2 reikalavimus, kad būtų pažymėtos CE ženklu. Vienfazės pavaros ir ventiliatoriaus greičio reguliatoriai netaikomi šiam reglamentui.
Praneškite apie klaidą