Sprite icons

Прекъсвачи със заключваща се позиция OFF

Прекъсвачите EME5 се използват предимно като превключватели за поддръжка или поправка на двигатели. Също така те могат да се използват и като главни превключватели за отделни електрически товари.  Превключвателят се завърта до позиция „Изкл.“ (OFF). Превключването става невъзможно, като така се спира напрежението и това осигурява безопасността за здравето. Възможно е директно превключване на напреженията на двигателя.
6 Елементи in 1 page(s)
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка