Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Електронни регулатори на обороти


Те са проектирани за регулиране на скоростта за еднофазни и трифазни двигатели с променливо напрежение за ОВК. Плавното регулиране на оборотите на АС вентилатори може да става ръчно или автоматизирано. Фазовото управление на ъгъла (триак или симисторен регулатор) се използва за регулиране на напрежението на двигателя и за контрол на скоростта на вентилатора. Благодарение на тази технология, регулаторите са изцяло безшумни. В зависимост от типа на двигателя може да се появи някакъв допълнителен шум от двигателя при ниска скорост.

Ръчно управление на мотори

Ръчно управление на мотори
Този вид регулатори на обороти са разработени за ръчно управление на оборотите на еднофазни електродвигатели с максимален ток 10 А посредством вграден потенциометър.
>>>

Регулатори на мотори чрез аналогов вход

Регулатори на мотори чрез аналогов вход
Този вид електронни регулатори на обороти са разработени за управление на оборотите на еднофазни или трифазни електродвигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 10 А. Аналоговият сигнал се използва като референтна скорост. Напрежението на двигателя се регулира във функция на този аналогов управляващ сигнал.
>>>

Регулатори на мотори спрямо температурата

Регулатори на мотори спрямо температурата
Тези регулатори настройват автоматично оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение двигатели / вентилатори с максимален ток 6 А в зависимост от измерените температурни стойности на средата.
>>>