Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
Humidity dew point temperature sensor indicator lights
Humidity dew point temperature sensor indicator lights
Humidity dew point temperature meter indicator lights
Humidity dew point temperature transmitter indicator lights
Humidity dew point temperature monitor indicator lights
Humidity dew point temperature detector indicator lights
Humidity dew point temperature controller indicator lights

Интелигентен сензор температура | влажност 24 VDC | PoM


Описание на продукта

Този интелигентен стаен сензор за ОВК има един изход. Захранващото напрежение е 24 VDC. Той измерва температурата, относителната влажност и нивото на осветеност в помещението. Алгоритъмът регулира аналоговия изход въз основа на измерените стойности. Този единичен изход може да се използва за директно управление на EC вентилатор, регулатор на обороти или задвижка на клапа. Типът изход по подразбиране е 0-10 V. Могат да бъдат избрани различни видове изход. Всички измервания и изходната стойност са достъпни чрез Modbus RTU. В много приложения сензорът за осветеност може да се използва за управление на вентилационната система в зависимост от присъствието на хора в помещението. Всички настройки могат да се регулират чрез Modbus RTU. Също така интензитетът на светлината на светодиодите за индикация на състоянието е регулируем.


Артикулен код RCTHH-2
GTIN 0.540.100.301.794.4
Категория Стайни сензори за температура и влажност
Наличност
Текуща наличност на стока 5 Бр.
Документи

Допълнителни спецификации и описание


Как е температурата?
Този сензор предлага ясна, визуална индикация за температурата благодарение зеления, жълтия и червения светодиоди. Зеленият светодиод показва, че температурата е в избраните граници. Когато температурата навлезе в предупредителния диапазон, жълтият светодиод светва. Червеното означава: твърде горещо или твърде студено. Също така е възможно чрез светодиодите да се визуализира и относителната влажност. Измерената температура, относителната влажност и нивото на осветеност са достъпни чрез Modbus RTU.

Как да предотвратим кондензацията?
Изходът на този сензор може да управлява EC вентилатор, регулатор на обороти или задвижка на клапа. Изходната стойност варира пропорционално в зависимост от измерените температура и относителната влажност. Напр. ако относителната влажност се увеличи, сензорът ще увеличи скоростта на вентилатора или ще отвори клапата.

Свързване
Сензорът се свързва с пружинни клеми или конектор RJ45, намаляват времето за окабеляване и монтаж. Захранващото напрежение и Modbus RTU комуникацията могат да бъдат свързани чрез RJ45 конектора. Чрез клемореда е възможно да се свържат изходите, Modbus RTU комуникацията и захранващото напрежение. Заземителните клеми на захранването (V-) и изхода (GND) не са вътрешно свързани.  Това означава, че за свързване на този сензор е необходим  4-проводен кабел. Повечето захранващи модули за 24 VDC предлагат защита срещу късо съединение, свръхтовар и свръхнапрежение. Захранващото напрежение 24 VDC увеличава безопасността и надеждността на вашата инсталация.

Лесно използване!
Този сензор не се нуждае от конфигуриране. След монтиране, той е готов за употреба. Настройките по подразбиране ще бъдат достатъчни за повечето приложения. Ако е необходимо, настройките могат да бъдат коригирани чрез Modbus RTU. Например може да бъде избран различен тип изход, за да стане съвместим с други устройства: 0-10 VDC / 0-20 mA / 0-100% ШИМ / Modbus RTU. Също така интензитетът на светлината на светодиодите за индикация на състоянието е регулируем. Картата на регистрите Modbus съдържа всички регулируеми настройки.

Отлично качество и надеждност
Този сензор за ОВК е произведен в Европа. Всеки сензор е калибриран и тестван в нашата фабрика. Използваме сензорни елементи и компоненти с високо качество. Това осигурява дългосрочната стабилност и точност на този ОВК сензор. Корпусът е със степен на защита от проникване на прах и вода IP30.