Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

SenteraWeb – Интернет на обектите (IoT) за ОВиК приложения

Интернет на нещата, известен още като Интернет на вещите или обектите е концепция, отнасяща се милиони устройства, разпръснати по целия свят, свързани с Интернет, които събират и споделят данни. Тази огромна цифрова мрежа включва множество технологии като датчици, които свързват физическия с дигиталния свят, компютри, които правят възможно обработването на информацията изпратена от сензорите и уеб платформи, където данните се съхраняват.
SenteraWeb – Интернет на обектите (IoT) за ОВиК приложения
   
Значението на IoT 
През последните години Интернет на нещата се превърна в една от най-важните технологии на нашия век. В момента на нашата планета има повече свързани устройства, отколкото хора. Благодарение на IoT цифровите системи могат да записват, следят и коригират всяко взаимодействие между свързаните устройства. Физическият и дигиталния свят започват да си сътрудничат, създавайки една по-добри условия за живот.
    
SenteraWeb – IoT за ОВиК приложения
Основната цел на Sentera е да създава и произвежда продукти и решения за климатизация и вентилация, които са практични и лесни за ползване и се отличават със своето високо качество. Благодарение на IoT технологията можем да направим нашите продукти по-иновативни и интелигентни и да ги адаптираме към изискванията на всеки един клиент. В случай на възникване на неизправност във вентилационната система, тя сама ще съобщи за проблема. Благодарение на записа на данни е възможно да се проследи и анализира качеството на въздуха в затворените помещения през последните дни, седмици, месеци и т.н.
     
Какви са ползите за клиента?
ОВиК продуктите и решенията, свързани със SenteraWeb, предлагат редица предимства. В момента се предлагат следните функции:
Запис на данни - всички стойности, измерени от свързани устройства, се съхраняват в SenteraWeb. Това позволява например да се проследят и анализират на стойностите на температурата, влажността или CO2 през последните седмици.
Получаване на сигнали - ако зададените стойности бъдат надвишени, вентилационната система ще изпрати съобщение за предупреждение. Такъв сигнал може да бъде изпратен, ако възникне неизправност.
Отдалечен контрол - SenteraWeb позволява да се наблюдава дистанционно състоянието на свързано устройство или да се променят неговите настройки.
Обновяване на фърмуера - свързаните устройства могат да получат актуализация на фърмуера чрез SenteraWeb. Чрез този процес могат също така да се добавят и нови функции. 
     
Основни приложения
Може да се изпрати сигнал за предупреждение, когато въздушният филтър във вентилационната Ви система е запушен и трябва да бъде сменен. Училищата, ресторантите или спортните зали могат да получат предупредително съобщение, когато нивото на CO2 надвиши установените диапазони. Чрез анализиране на измерените стойности на CO2 е възможно да се провери дали при различните условия на външната и вътрешната среда капацитетът на вентилационната система е достатъчен. По този начин може да се предприеме предварителна намеса преди да се появи проблем с недостатъчното осигуряване на чист въздух. 
  
Бъдещето на ОВиК продуктите и решенията
Вентилацията и доброто качество на въздуха в закритите помещенията са все по-важни фактори. За да се гарантира достъпа на свеж въздух, вентилационната система трябва да работи напълно автономно и непрекъснато. Допълнителните възможности, предлагани от IoT технологията, могат да допринесат значително за оптимизиране на работата на една вентилационна система. Информацията, извлечена от постоянните анализи, Ви дава възможността да направите контрола на ОВиК системите още по-ефективен. През следващите години SenteraWeb ще ни позволи да оптимизираме допълнително нашите ОВиК продукти и решения, за да създадем Вашата перфектна среда. 
Скорошни новини
30.11.2023
Oптимална вентилация на вашата винарска изба
Oптимална вентилация на вашата винарска изба За постигане на идеални условия за съхранение на вино винарската изба се нуждае от вентилация – пасивна или активна >>>
20.10.2023
Последната иновация на Sentera
Последната иновация на Sentera Нарастващото значение на ОВиК системите, когато става въпрос за отопление или охлаждане на големи офиси, промишлени, обществени или жилищни сгради, доведе до търсенето на все по-сложни и усъвършенствани решения за управление. Необходимостта от бързо и ефективно движение на въздуха, безпроблемно улесняваща както процесите на охлаждане, така и на отопление в рамките на единна цялостна ОВиК рамка, стои като стержен в търсенето на оптимално управление на вътрешния климат. Добрите стари променливотокови двигатели бяха широко използвани за поддържане на въздушна движеща сила, но поради техния недостатък да работят само на пълна мощност, те не са по-добрият избор в днешно време. Преходът от AC двигатели към усъвършенстваните EC двигатели представлява логичен и разумен избор, изпълнен с многостранни предимства, включително намаляване на шума, прецизен контрол върху околната среда, ефективност на разходите и повишена производителност на системата. Една от най-новите разработки на Sentera е серията ECMF8 регулатори на скоростта на вентилатора. Те могат да управляват един или два EC мотора или VFD, поради което ги наричаме „двойни“. Серията е универсално решение, състоящо се от 3 продуктови версии - ECMF8-AO –DM, ECMF8-AO –WF, ECMF8-AO –EW, всяка от които включва различни опции за управление. >>>
20.09.2023
Управление на обороти спрямо околната температура
Управление на обороти спрямо околната температура Предназначени са за отопление и охлаждане серията регулатори GTH e оборудванa с автотрансформатор(и), регулирайки скоростта в автоматичен или ръчен режим (в пет стъпки). >>>
21.08.2023
Новият контролер на Sentera за кръгли клапи
Новият контролер на Sentera за кръгли клапи Следвайки най-добрите практики в ОВиК индустрията ние проектирахме новата серия от кръгли моторизирани клапи с електрическо управление, включващи и контрол на диференциалното налягане. >>>
31.07.2023
Детектори за запушени или замърсени въздушни филтри
Детектори за запушени или замърсени въздушни филтри Новите продукти на Sentera от серията FIM са детектори за въздушни филтри в системи и инсталации за климатизация и вентилация. Предлагат се модели с един (FIM1), или два (FIM2) сензора за диференциално налягане. Разликите в налягането от двете страни на филтъра показват неговото ниво на замърсяване. Детекторите с два датчика са разработени специално за рекуператори, поради факта че по-голямата част от тези устройства разполагат с два филтъра. >>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.