Sprite icons

Създаване на оптимални условия за отглеждането на гъби

03.04.2024 Tanya Hristova Hristova

Разберете какви са основните етапи в отглеждането на гъби за прибирането на успешна и богата реколта.

Създаване на оптимални условия за отглеждането на гъби
 

Запознайте се с ключовите стъпки за успешното култивиране на гъби. Научете се как да създавате перфектните условия, като измервате основните фактори на околната среда – температура, влажност и въглероден диоксид. Без значение дали сте новак или експерт в отглеждането на гъби, открийте тайните за култивирането на здрава и изобилна реколта.

Отглеждането на ядливи гъби е деликатен процес и поддържането на оптимални климатични условия е в основата на успешната и висококачествена реколта. Всички знаем, че гъбите растат при мокри, дъждовни и влажни условия – следователно те поникват най-често след поройни дъждове.
 
Така че някои сезони са по-подходящи за тях отколкото други и обикновено най-благоприятните условия са, когато има обилни валежи. Повечето гъби най-често поникват през есента – най-натовареният сезон за гъбарите. В резултат на това, всеки производител на гъби трябва да осигури условия, които в природата съществуват единствено през есента, като те могат да бъдат създадени само чрез използването на ОВиК система.
 
От подготовката на компост до фазата на растеж и до събирането на реколтата, трябва да бъдат постигнати оптимални нива на температура, влажност и CO2. Най-голямото предизвикателство е контролирането и измерването на тези параметри по възможно най-точния начин.

За постигането на оптимален растеж на гъбите в затворено помещение е необходимо с точност да се пресъздадат естествените природни условия, в които те виреят. В този ред на мисли, ОВиК системата трябва да е настроена така че да отговаря на конкретните нужди на всеки един от етапите на растеж при култивирането на гъби.

Първи етап – Подготовка на компост
Температура: По време на компостирането, температурата трябва да бъде внимателно регулирана. Термофилните микроорганизми разграждат органичната материя и поддържането на температура от 60°C до 71°C обикновено е оптимално.
Влажност: Компостът трябва да съдържа правилното количество влажност, обикновено около 65-75%. Прекалено много или прекалено малко количество влажност може да възпрепятства растежа на гъбите.

Втори етап – Присаждане и растеж
Температура: След добавянето на гъбни спори или мицел в компоста, поддържането на правилна температура е от ключово значение за израстването на мицела. Температурата варира спрямо различните видове гъби, но тя често е около 24-27°C. 
Влажност: Високата влажност (90-97%) е необходима по време на първоначалната фаза на растеж. Обикновено тази влажност се постига чрез система за капково напояване или система за овлажняване.
Нива на СО2: Необходима е надеждна вентилация, за да се предотврати натрупването на въглероден диоксид, което може да попречи на растежа на гъбите, тъй като за разлика от растенията, гъбите вдишват кислород и издишват въглероден диоксид. Редовната обмяна на въздух е ключова.
 
Трети етап – Събиране на реколта
Температура: Понижаването на температурата до около 13-21°C е често необходимо за порастването на реколтата.
Влажност: Влажността също е от изключително значение, но може да бъде малко по-ниска по време на етапа на събиране на гъбите, колко 85-90%.
Нива на СО2: Продължавайте да регулирате нивата на СО2, като осигурявате правилна вентилация, която да засили формирането на гъбите.

Във всички стъпки на култивирането на гъби, правилният контрол на климата е ключов за успеха. Сензорите използвани в този процес са незаменими, тъй като измерват температурата, влажността и концентрацията на СО2 правилно и надеждно в изискваща определени условия среда. Дори най-малкото отклонение и грешка в измерванията може директно да се отрази на качеството на гъбите и да доведе до финансови загуби.
 
Но как да изберете най-подходящия сензор? С какво е различна средата, подходяща за растеж на гъби от типичната ни заобикаляща среда?
Преди всичко, гъбите виреят във влага и пръст, а за ОВиК сензорите е трудно да оцелеят в подобни условия. Неизбежната влажност и мръсотия от спорите е предизвикателство за ОВиК системите. Натрупвания на кондензация върху сензорните елементи могат да понижат точността на показанията и да причинят корозия. Спорите, които порасналата гъба изпуска, могат да покрият повърхността на сензорите и да доведат до грешни измервания, които да причинят загуба на реколтата.
 
Технологията трябва да бъде здрава и надеждна. За тази цел, Сентера разработи многофункционални сензори за температура, влажност и СО2, подходящи за агресивна среда. Те имат специално покритие, което доказано издържа на изключително тежки условия. Според вида на Вашата система, може да избирате между корпус за монтаж във въздуховод или на стена.
Сензори и ЕС вентилатори
Ние не само можем да измерваме оптималните условия, но и да ги контролираме. Поддържането на постоянен поток на въздуха е ключово за гъбите, за да се предотврати повишаването на влажността и потенциалните замърсители. Ефективната циркулация на въздуха е средство, което допринася за силния растеж на мицела, който поставя основите на бъдещата реколта. Производителите на гъби на закрито обикновено постигат това, като инсталират вдухващи и смукателни вентилатори или вентилационни системи в гъбарниците и къщите си. 
 
Сензори, регулатори и АС вентилатори за гъбарници
Автоматичните системи за контрол на климата често са най-добрият избор за помещенията за отглеждане на гъби. Освен сензори, тези системи включват регулатори, които контролират средата автоматично (спрямо нуждите), на базата на измерванията на сензорите. Регулирането може да се извършва чрез компютъризирани системи, които настройват условията на средата спрямо настоящите измерени параметри.
 
Сензори и АС вентилатори

Може да контролирате системата си чрез безплатната програма на Сентера, но това може да бъде направено и от разстояние чрез нашия ОВиК портал – SenteraWeb. В зависимост от скоростта на вентилатора Ви, ние може да Ви предложим набор от подходящи ОВиК решения.
 
Свържете се с нас, за да получите персонализирано ОВиК решение за Вашия гъбарник! 
Докладвайте за грешка