Sprite icons

Следене и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения

06.04.2023 Angel Hristov Kolev

Следенето и контролът на достъпа на чист и свеж въздух в помещенията са важни както за комфорта на обитателите, така и за тяхното здраве. В затворените пространства е необходима достатъчна вентилация, за да се сведе до минимум риска от разпространяване на вирусни заболявания. И все пак контролът и подаването на достатъчно свеж въздух в сградите не е лесна задача. Ето защо Sentera разработи значителен брой ОВиК сензори и цялостни решения, които вече може да се контролират напълно дистанционно, посредством онлайн ОВиК платформата SenteraWeb. IoT за ОВиК приложения.

Следене и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения
      
Какво е качество на въздуха в помещенията?

Качеството на въздуха в затворените пространства (IAQ) е качеството на въздуха в и около сгради и съоръжения. Не става въпрос само за това как се чувства околната среда (температура и влажност), въздухът в помещенията има пряко въздействие върху нашето здраве и комфорт. Работните места на закрито се намират в различни среди: офиси, търговски площи, болници, библиотеки, училища и детски градини. На такива работни места не се изпълняват задачи, включващи използването на опасни вещества. Независимо от това, обитателите могат да имат симптоми, принадлежащи към синдрома на болната сграда (SBS), като респираторни заболявания (например астма), алергии, парене на очите, дразнене на гърлото, запушен нос и главоболие. В дългосрочен план тези неразположения могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Посочените симптоми често не се дължат на една единствена причина и изискват цялостен анализ, който не се свежда само до следенето на качеството на въздуха. Лошото качество на въздуха в помещенията също води до нарушена концентрация и намаляване на трудовата производителност. Общите замърсители на въздуха в помещенията включват замърсяване, което може да е резултат от процеси на горене (готвене, отопление), тютюнев дим, плесени, въглероден оксид (СО), летливи органични съединения (TVOC) и др.
     
Защо да се контролира качеството на въздуха в помещенията?
Проучванията на Световната здравна организация (СЗО) и IHME Global Burden of Disease посочват, че в световен мащаб около 7 милиона преждевременни смъртни случая годишно се дължат както на вътрешното, така и на външното замърсяване. Определянето на качеството на въздуха на закрито включва събиране на проби от него, следене на излагането на човека на замърсители, събиране на проби върху повърхности на сгради и компютърно моделиране на въздушния поток вътре в закритите пространства. За разлика от замърсяването на въздуха на открито, което е обект на дълги политически дискусии и различни мнения, замърсяването на въздуха в помещенията може да бъде преодоляно бързо.
Контролът на източника, филтрирането и използването на вентилация за отвеждане на замърсителите са основните методи за подобряване на качеството на въздуха в повечето сгради. Съвременните вентилационни системи регулират качеството на въздуха в помещенията въз основа на различни параметри, като температура, относителна влажност, въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2) и летливи органични съединения (TVOC). Тези параметри се променят в зависимост от количеството на хора в стаята, времето прекарано в помещението, външната температура и използването на определени замърсители и заедно с повишената топлоизолация на сградите правят така, че значението на интелигентните вентилационни системи значително да нараства от гледна точка на това да се поддържа добро качество на въздуха в помещенията и да се сведат до минимум загубите на енергия.
       
Избягване на замърсяване чрез аерозоли
Рискът от заразяване с вируса COVID-19 е по-висок в препълнени и слабо вентилирани пространства. Разпространението на COVID-19 става чрез въздушни частици и капчици. Предаването по въздуха възниква чрез вдишване на аерозолни капчици, издишани от заразен човек (например, чрез говорене, кихане, кашлица или дишане). Предаването на COVID-19 чрез аерозоли рядко се случва на открито или в големи затворени пространства с ниска заетост.
Осигуряването на подходяща вентилация може да помогне за намаляване на замърсителите на въздуха в помещенията, включително редуцирането на риска от зараза с SARS-CoV-2 и други вируси. Един от най-ефективните начини за ограничаване на предаването на болести на закрито е да се замени по-голямата част от въздуха в помещението, подменяйки остарелия и потенциално замърсен въздух с чист доставен отвън, или преминавайки на замърсен въздух през високоефективни филтри. Повечето вентилационни системи са проектирани да осигурят с достатъчно свеж въздух в препълнените пространства. Когато помещението не е заето, въздушният поток може да бъде намален, като същевременно се доставя достатъчно свеж въздух. Циркулиращият свеж въздух помага да се изхвърлят вирусите през вентилационните отвори, така че те да не се натрупват в затвореното помещение. Този процес, обаче има един съществен недостатък. Той води до по-високи разходи на енергия, което увеличава парниковите газове, виновни за промяната на климата. Различните органи и власти имат разнородни мнения относно най-добрата и най-ефективна форма на вентилация. Следователно здравият разум и оценката на разходите / ползите, както от чисто финансова, така и от гледна точка на подобряване на качеството на климата, остават от голямо значение.

Докладвайте за грешка