Sprite icons

Следене и контрол на качеството на въздуха в болничните заведения

22.11.2021 Angel Hristov Kolev

Болниците са места, където се настаняват и преглеждат пациенти, като се осъществява близък контакт между тях и лекарския персонал. В обстановка на пандемия, се изисква повишено внимание и въвеждане на редица предпазни мерки, които помагат да се избегне рискът от заразяване с Ковид - 19. Именно следенето и контрола на качеството на въздуха в болничните помещенията са едни от най-важните фактори в борбата с разпространението на коронавируса.

Следене и контрол на качеството на въздуха в болничните заведения
  
Намаляване на социалните контакти.
Появата и разпространението на Ковид - 19 оказа огромно влияние и значително промени нашия живот и средата около нас. За кратко време ние трябваше да изменим навиците си и да сведем, както личните, така и професионалните си контакти до минимум. Терминът  „дистанционна работа“ бързо доби популярност и стана част от нашето ежедневие. Въпреки това, в някои сектори, като например здравеопазването работата от вкъщи не може да се приложи. В болниците и другите лечебни заведения е от огромно значение за здравните работници да се събират и извършват съвместни консултации, за да определят най-ефикасния начин за лекуването на един пациент. Струпването на голям брой медицински лица, които току-що са излезли от отделението за лекуване на болни от коронавирус, в малко и затворено помещение увеличава значително риска от неговото разпространение.
  
Измерването и контролът имат съществено значение.
Честото тестване на персонала е от значение за установяване на заразата в ранен етап, а навременното предприемане на мерки за безопасност, (като например самоизолация), може в значителна степен да предотврати влошаване на ситуацията. Болницата az Sint-Blasius в Дендермонт, Белгия, направи голяма крачка напред в тази насока и предприе изключително ефикасни мерки за безопасност. Те имат за цел да изчислят риска от заразяване с Ковид - 19  чрез проследяване на качеството на въздуха на места, където често се събират хора от различни отделения.
  
Проследяване на качеството на въздуха с помощта на мобилни устройства.
За предприемането на каквито и да било допълнителни мерки е важно да се търсят оптимални решения, които да са съвместими с бюджета на здравните заведения. Ето защо ръководството на болницата az Sint-Blasius реши да работи съвместно с надежден европейски производител, като „Сентера“. Управителите пожелаха да създадат мобилна инсталация за измерване на CO2 с дисплей, която също така да се свърже към онлайн платформата SenteraWeb с помощта на Wi-Fi мрежа. Именно благодарение на безжичната връзка, устройствата лесно могат да бъдат местени, а достъпът до Интернет дава възможност за дистанционно проследяване на измерените параметри, тяхното запаметяване и създаването на графики.
  
Действия за подобряване качеството на въздуха.
Онлайн показателите на измерените стойности указват ясно кои места крият най-голям риск от заразяване с Ковид - 19  и къде се изисква прилагане на по-сериозни предпазни мерки. Следенето на качеството на въздуха на различни места в болничното заведение осигури възможност за допълнителна оптимизация на вече взетите мерки и създаване на по-безопасна работна среда за медицинския персонал. Методите на превенция варират от незначителни промени на работата на вентилационната система до намаляване на броя хора в определени помещения. Заседателните зали бяха определени като места с висок риск от разпространение на коронавирус. Ето защо в тези помещения започна постоянно проследяване на качеството на въздуха с помощта на сензори за CO2.
  
Самостоятелен сензор за CO2 или система за следене на качеството на въздуха?
Благодарение на модулната концепция на продуктовата гама на „Сентера“ е възможно да започнете проследяване на параметрите сaмо с един единствен сензор за въглероден диоксид с LED индикация. След това може да вземете и други сензори за CO2, които могат да бъдат свързани към Modbus мрежа. В допълнение можете да инсталирате контролер за визуализация на измерените стойности. Всички устройства могат да се свържат към онлайн платформата SenteraWeb чрез поставяне на допълнителен интернет гейтуей. Това прави възможно въвеждането на информация, дистанционното проследяване и регулиране на измерените параметри. Продуктовият каталог на „Сентера“ предлага решения, които започват от обикновен сензор за CO2 и стигат до цяла система за контрол на качеството на въздуха, която може да се свърже към „облак“.
  
Информация за „Сентера“?
„Сентера“ е една от водещите компании производители на решения за регулиране на ОВК системи. Фирмата развива, произвежда и предлага регулатори на обороти за вентилатори, ОВК сензори и контролери, честотни инвертори, както и електрически задвижки за регулиране на въздушния поток във въздуховоди. Днес, повече от 150 служители работят в 8 компании от групата на „Сентера“, които са разпределени в 4 държави. Седалището на фирмата и централният склад се намират в Темсе, Белгия. Повече информация може да намерите на нашата интернет страница.

Докладвайте за грешка